Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Hier publiceren wij artikelen over arbeidsrecht.
Oproepkracht, ziekte en loondoorbetaling. Vaak problemen!
De baas als dokter
Te vroeg opzeggen bij langdurige ziekte valt sterk af te raden
Dramatische familiegebeurtenis en de verplichting tot re-integratie
Bijklussen tijdens ziekte
Re-integratie! Hoeveel druk op een werknemer is verantwoord!
Fysieke beperkingen en goed werkgeverschap!
Pijnlijk. Niet tijdige opzegging tijdelijk contract
Werkwijzer verslaving alcohol en drugs, warm aanbevolen!
Re-integratieverplichting bij arbeidsongeschiktheid en boventalligheid
Zorgvuldige (ontslag)procedure kost weigerachtige Jantien haar baan
Gedragingen als gevolg van verslaving leidt tot ziek zijn. STECR richtlijn
Voorschrijven levensstijl?
Weigeren mediation reden om loon te stoppen?
Eenzijdige verlaging van loon. Kan dat?
Langdurig ziek, kennelijk onredelijk ontslag en herstel van het dienstverband
Ontslag voor verbaal agressieve Karel of toch niet?
Meldingsplicht collectief ontslag aangescherpt
Ondanks loonsanctie einde aan contract
Geen ontslagvergoeding voor GGZ-verpleger
Te vroeg op vakantie. Terecht ontslag op staande voet?
Vrachtwagenchauffeur valt steeds uit door zaalvoetbal
Arbeidsongeschikt voor eigen werk, re-integratie in passend werk en opnieuw ziek.
Gaat ontslag op staande voet in rook op?
Ziekte van Korsakov en opzet
Nabestaande heeft recht op vakantiedagen overledene
Oproepkracht: 30 minuten werk, 3 uur loon
Winnen maar toch verliezen!
Rechter maakt einde aan sluiproute naar WIA beoordeling
Twijfels over het ziek zijn van uw werknemer?
Inschakelen recherchebureau bij ziekte
Niet roepen maar bewijzen
Ontslag tijdens ziekte niet altijd onmogelijk!
Eenzijdige wijziging 100% naar 70% loon tijdens ziekte niet toegestaan
Bestaande klachten melden bij indiensttreding?
Twijfels tijdens proeftijd!
Hoogte loon en overuren tijdens periode UWV loonsanctie
Zieke werkneemster reageert totaal niet meer
Blijvende weigering om in passende arbeid te hervatten leidt tot ontslag
Verzwegen klachten bestonden voor indiensttreding!
Terecht ontslag omdat het vereiste diploma niet werd gehaald?
Tandartsbezoek binnen werktijd aanleiding tot ontslag!
Hoe bewijst u alcoholmisbruik tijdens werktijd?
Klussen op hoog niveau tijdens ziekte. Ontslag?
Ziekte of toch arbeidsconflict?
Liegen over zeer ernstige ziekte
Loonstop. Werkgever trekt aan het kortste eind
Voortgezette loondoorbetaling tijdens ziekte voor werkgever
Ook geen deeltijdontslag via de kantonrechter
Ontslagvergoeding 46000 euro wegens slecht werkgeverschap
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap