Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid
Sociale zekerheid
In deze rubriek staan artikelen over sociale zekerheid.
Bezwaar maken of toch niet?
Gelijke ondersteuning werkgevers bij uitvoering P-wet
Pyrrhus overwinning voor Corne
Ten onrechte geen loonsanctie. Schadevergoeding voor werknemer
Mogelijk verdwijnt het inlooprisico WGA flex
Loonsanctie. UWV en werkgever zij aan zij
Ten onrechte WGA uitkering
UWV loonsanctie deugdelijke grondslag ontbreekt
Fors overgewicht. Niet afvallen belemmering herstel. Loonsanctie terecht.
Bijwerkingen medicatie niet meegewogen. Pech voor werkgever?
Ontslagname wegens psychische klachten. Bezint eer gij begint
De dolende UWV verzekeringsarts!
Modderen met een MUP bij ziekte
Acties bedrijfsarts onder de maat. Werkgever betaalt het gelag ondanks deskundigen oordeel.
WW risico steeds meer bij werkgevers
Re-integratie 2e spoor voorzichtigheid of beter voortvarendheid?
Beperkingen, pijn en re-integratie
Bedreiging dringende reden voor ontslag! Recht op WW?
Weigering WIA-uitkering. Arbeidsongeschikt bij aanvang van de verzekering.
Geen verkorte wachttijd. Verbetering van functioneren niet uitgesloten
Is arbodienst aansprakelijk voor verkeerde adviezen bij verzuimbegeleiding?
Ontslag na niet meewerken aan re-integratie! Ook geen recht op WW.
Afgaan op UWV deskundigenoordeel?
Sluiproute naar WIA beoordeling ongedaan gemaakt
Loonsanctiebesluit in beroep vernietigd. UWV stapt naar CRvB
Eigenrisicodragen WGA en het weigeren van uitkering en aanvulling! Maar dan?
Starter op de arbeidsmarkt en de WIA!
Vertrouw op de bedrijfsarts maar blijf vooral kritisch
Zijn wij verplicht om het tweede spoor inzetten?
Onjuiste inschatting bedrijfsarts, werkgever betaalt 3e jaar!
De verantwoordelijkheden rond de verkorte wachttijd WIA
Loonsanctie door onvoldoende re-integratie tweede spoor
Vier re-integratiebureau's en toch een loonsanctie
Psychische klachten t.g.v. zwangerschap niet aangetoond
Introductie haalbaarheidsonderzoek bezwaar
Bezwaarzaak: Verhaal op ziektewet uitkering ongedaan gemaakt
Arbeidsgehandicapte status niet verlengd.
Ontslagnemen en WW rechten
Het juiste deskundigen oordeel????
Werkgevers toch aansprakelijk voor fouten arbodienst
Bezwaar maken na WGA toekenning. Dat scheelt!
Bedrijfsovername en eigenrisicodragen, een risicovolle combinatie
Ziek maar ook arbeidsongeschikt?
Werknemer mag van baas niet aan het werk
Chauffeur met een nul urencontract wordt ziek. Doorbetaling van loon?
Van 35 min, naar WGA naar IVA in 3 maanden
Vaststellingsovereenkomst geen recht op ZW
Duur vangnetperiode voor arbeidsgehandicapte werknemer
Deskundigen oordeel UWV vormt geen bewijs
Wie draait op voor gevolgen te late WIA aanvraag
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap