Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Drie oorringen geen reden voor staande voet
Drie oorringen geen reden voor staande voet

Een leidster van een kinderdagverblijf werd op staande voet ontslagen na onenigheid over het feit dat zij drie oorbellen draagt. Ze vocht haar ontslag aan. Op last van de rechter moet het kinderdagverblijf de leidster per direct weer in dienst nemen omdat het dragen van meerdere oorbellen heel normaal is.

De kinderleidster was al zes jaar in dienst bij kinderdagverblijf Mickey's. Volgens de regels van Mickey's mogen medewerkers - vanwege de hygiëne en representativiteit - geen sieraden of piercings dragen en moeten tatoeages bedekt worden. Slechts één oorbel is toegestaan. Deze regels zijn vastgelegd in het handboek arbeidsvoorwaar-den, in het voedingsbeleid en in een memo "representativiteit en uitstraling".

De betreffende kinderleidster werd tijdens een functioneringsgesprek aangesproken op het feit dat zij regelmatig drie oorbellen droeg. Het gesprek liep uit de hand waarop de vrouw vervolgens hevig geëmotioneerd naar huis is gegaan. De volgende dag ontsloeg het kinderdagverblijf haar op staande voet. Als redenen voor het ontslag gaf het kinderdagverblijf aan dat de vrouw - naast het dragen van teveel oorbellen - ook een keer tijdens werktijd binnen het hek een sigaret had gerookt, zij haar eigen kind mee had genomen naar het werk, en dat haar polstatoeage zichtbaar was geweest. Het kinderdagverblijf nam de vrouw vooral kwalijk dat zij na het gesprek zomaar naar huis was gegaan terwijl zij daarmee haar collega opzadelde met de zorg voor 14 kinderen.

De vrouw liet het er niet bij zitten en protesteerde per brief tegen het ontslag. Zij wilde per direct weer toegelaten worden tot het werk en haar loon doorbetaald krijgen. Daartoe spande ze een kort geding aan tegen haar werkgever.

De beoordeling

De directe aanleiding voor het ontslag op staande voet was volgens de rechter het feit dat de kinderleidster na het gesprek naar huis is gegaan zonder de leidinggevende daarvan op de hoogte te stellen. Wel staat vast dat zij haar collega had verteld dat ze naar huis zou gaan, en dat zij binnen een uur per telefoon en e-mail spijt heeft betuigd over het voorval. Het conflict werd veroorzaakt doordat de vrouw meerdere oorbellen droeg. Volgens de hygiëneregels is het dragen van één oorbel in ieder geval niet verboden. Dan valt niet in te zien waarom het dragen van meerdere oorbellen opeens wél in strijd met de hygiëne-eisen zou zijn.

In de representativiteitsmemo staat niets over het dragen van oorbellen, wel over piercings. Dat één oorbel niet als piercing wordt gezien en elke volgende wel, volgt niet uit de memo, maar is een nadere aanvulling van het beleid dat kennelijk speciaal is toegesneden op de kinderleidster. De kantonrechter vervolgt: "Het dragen van drie oorbellen per oor op de wijze zoals de kinderleidster dat doet is, mede gelet op de aard van het werk en de desbetreffende branche, naar maatschappelijke opvattingen op zichzelf niet ongewoon of ongepast." Daar komt bij dat de vrouw vaker drie oorbellen droeg en dat zelfs tijdens haar sollicitatiegesprek had gedaan. Dat heeft nooit tot bezwaren van het kinderdagverblijf of tot klachten van ouders geleid. Mickey's heeft dus geen objectieve rechtvaardigingsgrond voor het strenge oorbellenbeleid. De kinderleidster mag zich daarom kleden zoals zij wil. Het feit dat de kinderleidster onder hevige emoties naar huis is gegaan, is iets dat voor een groot deel aan het kinderdagverblijf is toe te rekenen.

Overige ontslagredenen

Ook de overige ontslagredenen zijn niet zwaar genoeg voor een ontslag op staande voet. Het meenemen van eigen kinderen werd bij uitzondering toegestaan en ook in het verweten geval had de kinderleidster toestemming dit te doen. Verder heeft het rookincident geruime tijd vóór het ontslag plaatsgevonden en is destijds afgedaan met een waarschuwing. Ten slotte heeft de vrouw altijd haar tatoeages bedekt. Alleen toen tijdens het functioneringsgesprek de irritaties hoog opliepen, heeft zij de polstatoeage laten zien.

Kortom, oordeelt de rechter, er is onvoldoende grond om de kinderleidster te ontslaan. Het kinderdagverblijf moet de vrouw binnen 12 uur weer tot het werk toelaten en haar salaris doorbetalen.

Kantonrechter Utrecht, 20 juli 2007, LJN: BA9409 Publicatiedatum: 30 augustus 2007

 

 

Bron: Jurofoon augustus 2007

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap