Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Nieuwe loondoorbetalingsverplichting?
Nieuwe loondoorbetalingsverplichting?

Er is vaak onduidelijkheid over de vraag wat een werkgever aan loon moet doorbetalen als een werknemer na succesvolle re-integratie opnieuw langdurig uitvalt.

Een voorbeeld:

Een werkneemster werkt als sectormanager bij een zorginstelling voor 38 uur per week en valt uit in mei 2001. De loonbetalingsverplichting van 52 weken van werkgever als bedoeld in artikel 7:629 lid 1 BW af loopt op 12 mei 2002. Aansluitend wordt werkneemster voor 25 tot 35% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV.

In verband met haar klachten en beperkte inzetbaarheid is de werkneemster vanaf maart 2002 gere-integreerd in een lichtere functie met bijpassende (lagere) beloning. Op 2 juni 2003 heeft zij zich echter weer volledig ziek gemeld met dezelfde toegenomen klachten.

De werkgever heeft na die datum geen loon meer uitbetaald. De werkneemster vordert bij de rechtbank dat hij daar alsnog toe overgaat. De werkgever stelt dat hij al gedurende een jaar loon bij ziekte heeft betaald, namelijk van mei 2001 tot mei 2002 en dat na die tijd nimmer een nieuwe wachttijd is begonnen omdat de werkneemster haar eigenlijke functie niet meer volledig heeft hervat.

De kantonrechter moet uitspraak doen en stelt vast dat partijen het erover eens zijn dat de eerste wachttijd van 52 weken ingevolge artikel 7:629 lid 1 BW reeds in 2001/2002 is verstreken. Ook zijn partijen het erover eens dat de ziekmelding van de werkneemster op 2 juni 2003 dezelfde oorzaak had als die in mei 2001.

Werkgever en werknemer zijn het niet eens over de vraag of na de ziekmelding d.d. 2 juni 2003 een nieuwe wachttijd van 52 weken is gaan lopen anders gezegd werkgever verplicht is het loon door te betalen.

De kantonrechter is van mening dat in dit geval deze verplichting voor werkgever niet bestaat.Alleen in het geval van een volledig herstel van vier weken of langer doet een nieuwe wachttijd aanvangen en niet, zoals in dit geval, een gedeeltelijke werkhervatting.

Vaststaat dat de werkneemster haar functie van sectormanager niet meer volledig heeft hervat.Daarom is haar ziekteperiode niet onderbroken in de zin van artikel 7:629 lid 10 BW en is geen nieuwe verplichting tot loondoorbetaling voor de werkgever ontstaan.

Oplossing:

Een gedeeltelijke oplossing voor werkneemster kan worden gevonden door het UWV te vragen de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw te beoordelen en op basis van art. 39 a. WAO (Amber) de uitkering te verhogen. Dit is mogelijk na een wachttijd van vier weken.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap