Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Onbekend maakt ongebruikt
Onbekend maakt ongebruikt

Wat is uw antwoord op de stelling “de WAO en de WIA maken een verhoging van de uitkering naar 100% mogelijk” Juist of onjuist? 

Het goede antwoord is juist! In de WIA vindt u de mogelijkheid in artikel 53 en in de WAO in artikel 22. Tijdens onze trainingen voor P&O’ers, casemanagers en bedrijfsartsen blijkt deze optie volledig onbekend.

“Een WIA uitkering berekend naar arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, wordt indien betrokkene in althans voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid verkeert, welke geregeld oppassing en verzorging nodig maakt, voor de duur van die hulpbehoevendheid tot ten hoogste 100/108 maal zijn dagloon of zijn vervolgdagloon verhoogd” De regeling geldt niet indien betrokkene in een inrichting is opgenomen en kosten van verblijf ten laste van verzekering inzake ziektekosten komen”.

Deze mogelijkheid is gerealiseerd voor arbeidsongeschikten die lichamelijk en of geestelijk niet meer in staat zijn de terugkerende dagelijkse verzorging zoals aan- en uitkleden, koken en eten - in eigen huis - zelf te verrichten. Voor werknemers in deze kommervolle situatie kan dit leiden tot een verhoging van de IVA of WGA uitkering naar 85% of 100%. De verhoging is afhankelijk van de mate waarin thuis oppassing en verzorging noodzakelijk is.

Er worden zwaardere eisen gesteld aan het recht op WIA uitkering dan onder het oude WAO regime. Je zou denken dat dit een flink aantal aanvragen voor verhoging zou betekenen. Dit valt echter tegen.  

Volgens het UWV zijn er op ruim 32.000 WIA toekenningen er 277 aangemerkt als hulpbehoevend met recht op verhoging. Voor WAO, WAZ en Wajong’ers (822.000)  zijn er in 2007 6.559 met recht op de verhoging. In beide situaties krijgt ruim minder dan 1% uitkeringsgerechtigden een verhoging. Het aantal afgewezen aan-vragen is onbekend.

  

Opmerkelijk is dat de mogelijkheid tot verhoging in de WIA documentatie, zowel op papier als op de UWV site niet terug te vinden is. Er is geen aanvraagformulier en ook is niet te vinden hoe je deze verhoging moet aanvragen. Ook SZW is niet scheutig met informatie. De mogelijkheid tot verhoging en de voorwaarden staan niet op de site.

 

De vraag is dus hoe komt een werknemer achter het bestaan ervan.

Het UWV laat desgevraagd weten dat verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen kijken naar de thuissituatie van arbeidsongeschikten en hen ook pro-actief informeren.

Een rol voor werkgever, de bedrijfsarts in de informatievoorziening? Wat te doen als uw arbeidsongeschikte medewerker hulpbehoevend is of wordt. Melden bij het UWV, de afdeling AG en vragen om een beoordeling. Dit kan direct bij de eerste WIA beoordeling maar ook  later als de gezondheid verslechterd en de hulpbehoevendheid groter wordt. Bij het ontbreken van aanvraagformulieren lijkt in het laatste geval schriftelijk aanvragen de beste optie.         

Zijn er risico’s voor de werkgever? Daar kan het gaan knellen. De verhoging van de WGA komt ten laste van de eigen risicodrager. Nu op enige termijn iedere werkgever door de kabinetsplannen vanzelf eigen risicodrager wordt, dat is nog slechts een kwestie van tijd, zal deze verhoging onderdeel gaan uitmaken van de schadelast. Schade die werkgever zelf gaat dragen of mee neemt naar zijn herverzekeraar. Direct of indirect komt de verhoging dus ten laste van de werkgever.  Dit geldt niet voor IVA verhogingen. Voor de IVA bestaat geen optie eigen risicodragen, dit lijkt ook niet te verwachten en IVA premieheffing is gebaseerd op collectiviteit, het omslagstelsel.

© oktober 2007 L&M sociale zekerheid
 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap