Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Looninhouding verplicht melden aan UWV
Looninhouding verplicht melden aan UWV

Bij zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan re-integratie, mogen werkgevers loon inhouden. Dit geldt nu ook voor werknemers met recht op ziekengeld

Vanaf 1 januari 2008 keert het UWV voor dat ingehouden deel dan ook geen ziekengeld meer uit. De looninhouding moet daarom direct worden gemeld bij UWV. Ondanks dat een werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV ontvangt, blijft de werkgever verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie zolang het dienstverband geldt. UWV neemt de re-integratietaken pas over ná het einde van het dienstverband

Re-integratie

Wanneer de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, mag de werkgever het loon inhouden. Tot nu toe liep het ziekengeld dan gewoon door en had de sanctie nauwelijks financieel effect voor de onwillige werknemer. Vanaf 1 januari 2008 verandert deze situatie voor nieuwe ziektegevallen van 'vangnetters': werknemers met een no-risk polis, werknemers die ziek zijn vanwege een zwangerschap en orgaandonoren.Het UWV is in deze gevallen wettelijk verplicht het besluit van werkgever te volgen.

Tijdig melden

Voor werknemers die op of na 1 januari 2008 ziek zijn geworden is de werkgever verplicht dit binnen 5 werkdagen aan UWV te melden. UWV keert dan ook geen of minder Ziektewet-uitkering uit. Als de werkgever besluit om het loon weer uit te betalen, moet hij dit ook binnen 5 werkdagen doorgeven aan UWV. Als hij dit niet op tijd meldt, kan hij een boete krijgen tot maximaal € 455.

Overgangssituatie

Na 1 januari geldt een overgangssituatie waarin vergelijkbare gevallen verschillend worden behandeld. Twee voorbeelden:
 

­Ziek vóór 1 januari 2007
Een zwangere werkneemster wordt in november 2007 ziek in verband met zwanger-schap. In januari 2008 wordt haar vervangend werk aangeboden, dat zij volgens de Arbodienst aankan. Zij weigert dit. Er mag dan loon worden ingehouden dat verbonden is aan het vervangende werk. Het recht op ziekengeld blijft bestaan. UWV heeft geen bemoeienis met de re-integratie en er is geen verplichting de looninhouding te melden.

­Ziek ná 1 januari 2007
De werkneemster wordt ziek in januari 2008. Ook dan mag er loon worden ingehouden na een weigering van vervangend werk. Nu geldt echter een verplichting dit bij UWV te melden. UWV mag in deze situatie geen ziekengeld meer uitbetalen voor het loon dat wordt ingehouden. UWV beoordeelt niet zelf of de inhouding terecht is. De werkneemster moet daarvoor naar de kantonrechter. UWV volgt diens oordeel: is er recht op loon, dan ook op ziekengeld, en andersom.
 

[Bron: UWV januari 2008]  

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap