Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow WGA premie verhalen op uw werknemers?
WGA premie verhalen op uw werknemers?

Recent kregen wij de vraag, mag ik (een deel van) de WGA lasten verhalen op onze werknemers? De mogelijkheden op een rij? 

Als basisregel geldt dat u 50% van de WGA-lasten op het nettoloon van uw werknemers mag verhalen. Vervolgens is dan wel van belang hoe u feitelijk bent verzekerd en wat dit kost. 

UWV verzekerd

Als u het eigen risico voor de WGA  bij het UWV hebt ondergebracht dan is het verhaalbare deel eenvoudig te bepalen; namelijk 50% van de gedifferentieerde WGA-premie.  

U bent volledig eigen risicodrager WGA

Ook in deze situatie kunt u ook 50% van uw WGA-lasten verhalen op het nettoloon van de werknemers. Hier spelen wel wat praktische problemen. Hoe kunt u van tevoren de uiteindelijke WGA lasten over een jaar bepalen en daarna het verhaalbare deel (50%) berekenen? Hiervoor bestaat een praktische regeling.

Werkwijze

U stelt vooraf een fictief WGA-percentage vast. Dit percentage wordt bepaald door de te verwachten WGA-lasten of de WGA-lasten van het voorgaande jaar te delen door het te verwachten loon voor de werknemersver-zekeringen of het loon voor de werknemers-verzekeringen van het voorgaande jaar. Van deze fictieve premie mag u dan 50% verhalen op het nettoloon van de werknemers. De fictieve premie mag  nooit meer bedragen dan anderhalf keer de premie die u het UWV zou hebben betaald als u geen eigen risicodrager zou zijn. 

U moet aan het einde van het jaar een nacalculatie maken om vast te stellen of de voorlopige premie correct was om eventueel één en ander te kunnen corrigeren. Als de fictieve premie te hoog blijkt te zijn dan is correctie verplicht. Als de fictieve premie te laag blijkt te zijn, is het aan u of u gaat corrigeren of het tekort voor uw rekening neemt.

 

Eigen risicodrager met  private herverzekering

Als u eigenrisicodrager bent maar u hebt uw WGA-risico weer herverzekerd bij een particuliere verzekeraar ook dan mag u 50% van de verzekeringspremie op het nettoloon van uw werknemers verhalen. Bedenk wel dat als u een gecombineerde verzekering heeft afgesloten, bijv. een WGA herverzekering in combinatie met een ziekengeldverzekering,  dan moet u kunnen bepalen welk deel van de verzekeringspremie voor de WGA-verzekering is omdat u alleen dát deel mag verhalen op uw werknemers!

Zorg ervoor dat u van uw verzekeraar informatie krijgt over de opbouw van de premie. 

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap