Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Late ziekmelding na bevallingsverlof
Late ziekmelding na bevallingsverlof

Als een vrouw ziek wordt tijdens een zwangerschap of aansluitend aan de geboorte van haar kind, komt zij in aanmerking voor een uitkering op basis van de Ziektewet. Voorwaarde is wel dat de ziekte gerelateerd is aan zwangerschap of bevalling. Het is gebruikelijk dat de ziekte tijdens het bevallingsverlof of direct aansluitend hieraan door de werkgever wordt gemeld aan het UWV. Wat gebeurt er dan als een vrouw na het bevallingsverlof eerst een aantal vakantieweken opneemt en haar werkgever haar daarna pas ziek meldt? Moet die werkgever dan zelf voor de kosten opdraaien?

Een docente geniet in de periode van 29 mei 2004 tot 19 september 2004 van haar zwangerschapsverlof. Na het verstrijken van deze periode neemt zij een aantal vakantiedagen op. Op 8 november 2004, de eerste werkdag na haar vakantieverlof, doet haar werkgever een ziekmelding bij het UWV. Hij geeft als eerst ziektedag 8 november op. De UWV weigert een uitkering toe te kennen op basis van de Ziektewet, aangezien die eerste ziektedag niet direct aansluit op het zwangerschapsverlof.

Volgens de werkgever was de docente al ziek op de eerste dag na het verstrijken van het bevallingsverlof. Omdat hij de ziekte pas later heeft gemeld, verwacht de werkgever dat de docente een uitkering krijgt op basis van de Ziektewet vanaf de dag van de ziekmelding.

In eerste instantie geeft de rechtbank het UWV gelijk. De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat de vrouw al op 19 september ziek was, aangezien zij eerst nog een aantal vakantiedagen opnam. Zodoende voldoet zij niet aan de eis dat de ziekte direct volgt op het bevallingsverlof.

De Centrale Raad van Beroep die zich daarna over de zaak buigt, stelt de werkgever in het gelijk. Het feit dat de docente pas een maand na het zwangerschapsverlof ziek wordt gemeld, houdt niet automatisch in dat zij direct na dat verlof geschikt was om te werken. Die late ziekmelding betekent wel dat de docente pas vanaf de eerste dag van ziekmelding mogelijk recht heeft op een uitkering op basis van de Ziektewet.

Volgens de Raad ligt het op de weg van het UWV om te onderzoeken of de vrouw werkelijk al ongeschikt was op de eerste dag na het bevallingsverlof en of haar ziekte gerelateerd is aan de bevalling. Is dat het geval, dan heeft de docente recht op een Ziektewetuitkering vanaf de dag van ziekmelding. 

LJN: BB5922, Centrale Raad van Beroep

Klik hier voor de volledige uitspraak    

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap