Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Nieuwe procedure ziekmeldingen 2008 vertraagd
Nieuwe procedure ziekmeldingen 2008 vertraagd

De invoering van het wetsvoorstel verbetering verplichte ziekmelding heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de invoering nu plaatsvinden per 1 november 2008.

De nieuwe regelgeving zal directe gevolgen hebben op uw in- en externe verzuimprocessen en de samenwerking met uw arbodienst. De afdeling P&O, de personeels- of salarisadministratie dienen hiermee rekening te houden.   

De gevolgen:

  • Werkgevers hoeven straks pas in de 42e week een werknemer ziek te melden bij het UWV, nu moet dat al in de 13e week of indien u eigen risicodrager WGA bent in de 8e maand. Let op: vangnetters meldt u wel binnen drie dagen.
  • Wanneer een werkgever de medewerker niet of te laat ziek meldt, staat daar op dit momentnog een verlenging van de loondoorbetaling tegenover. Na inwerkingtreding van de voor gestelde  wetswijzigingen komt hierop een bestuurlijke boete te staan van maximaal € 455, -.  De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal dagen dat een werkgever de melding te laat heeft gedaan. 
  • De huidige verplichte herstelmelding komt te vervallen. 
  • De alerteringsbrief van het UWV die wijst op de op de verplichte eerstejaarsevaluatie, wordt  in de 44e week verzonden in plaats van in de 42e week. 
  • In de 20e ziektemaand verzendt het UWV geen volledige WIA-aanvraag meer, maar alleen een brief aan de werknemer. Deze brief wijst de zieke medewerker dat hij een WIA uitkering kan aanvragen.

Door het overgangsrecht kan een en ander al eerder dan 1 november 2008 een effect krijgen. Voor werknemers diena augustus 2008 ziek worden, zou nu nog een 13e -weeks melding moeten worden gedaan. Het einde van de 13e week valt echter na 1 november 2008. Als de wijzigingen per die datum worden ingevoerd, zal geen 13e -weeksmelding hoeven plaats te vinden. Dit wordt dus ook voor de bestaande ziektegevallen doorgeschoven naar de 42e week.

Ook hoeft voor deze werknemers geen herstelmelding plaats te vinden. Is de ziekmelding alsnog te laat gedaan (na de 42e week), dan zal ook een boete volgen in plaats verlenging van uw loonbetalingsperiode. 

Uw interne processen en procedures

Veel bedrijven hebben de procedures rond ziekte en arbeidsongeschiktheid nauwkeurig beschreven. Deze wetswijzigingen hebben bij invoering zeker effect hebben op de bestaande procedures.

De nieuwe 42e -weekmelding gaat ook gelden voor eigenrisicodragers voor de WGA. Deze werkgevers moeten hun zieke medewerkers nu nog in de 8e maand ziekmelden. Voor uw ‘vangnetters’ (recht op een ZW uitkering ) blijven de huidige procedures normaal gelden.

Het wetsvoorstel is wellicht een goede aanleiding om uw huidige processen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid nader onder de loep te nemen. L&M kan u desgewenst bij dit proces ondersteunen. 

Meer informatie

Contact tel: (023) 5474457 mobiel: (06) 16794122 e-mail: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap