Home arrow Deskundigheidsbevordering arrow Trainingsmogelijkheden arrow Werken met WIA scenario's
Werken met WIA scenario's

Niet blijven wachten op de WIA beoordeling maar actief en  vroegtijdig handelen in belang van werknemer en werkgever. Onze succesvolle training 'Werken met WIA scenario's' stelt de deelnemers in staat om al vroeg tijdens de ziekteperiode de risico's van een specifiek ziektegeval in kaart te brengen en hierover deskundig te adviseren. Een vroeg en degelijk advies voorkomt dat de verantwoordelijke partijen onvoldoende oplossingsgericht aan de slag gaan.

Door middel van een WIA scenario brengt u samen met uw werknemer de verwachten uitkomst van de WIA beoordeling in beeld. Dit maakt niet alleen werkgever maar ook werknemer veel eerder bewust van de vaak beperkte mogelijkheden van de WIA. 40% van de WIA aanvragen wordt afgewezen omdat de werknemer als minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt gezien.

Bij de WIA gaat het niet meer een uitkering maar om werken. Werken naar vermogen!  Om re-integratie in werk dat nog past bij de belastbaarheid van werknemer.  Werkgevers lopen geregeld tegen het probleem aan dat werknemers door hun klachten en beperkingen nog onvoldoende bezig zijn met re-integratie. Dat is soms ook nog te begrijpen maar deze werknemers doen zichzelf tekort omdat een goed re-integratieresultaat synoniem is voor een redelijk inkomen.

Door het werken met WIA scenario’s maakt u, uw werknemers al vroeg duidelijk wat zij mogen verwachten. Zij kennen de consequentie als re-integratie niet mocht slagen. Werken met WIA scenario's bevordert de eigen regie van de werknemer. Dat is een belangrijke succesfactor om het probleem van langdurige arbeidsongeschiktheid op te lossen en een sterke inkomensterugval te voorkomen.

Inhoud van het programma

o   belangrijkste  voetangels en klemmen rond de WIA;

o   scenario (verkorte wachttijd) IVA;

o   scenario minder dan 35% arbeidsongeschikt;

o   scenario WGA instroom en wel/geen werk;

o   werkgevers verplichtingen en mogelijkheden na WGA toekenning;

o   onvoldoende re-integratieresultaat, consequenties voor werknemers;

o   onvoldoende re-integratieresultaat, consequenties voor werkgevers;

o   beperking  kans op een loonsanctie door UWV;

o   behaald re-integratieresultaat voldoende?

o   tijdelijk werk en scholing en de kans op een UWV loonsanctie;

o   praktijkcasuïstiek;

Werkwijze

Tijdens de training zetten wij eerst de werking en de risico's van de WIA uit een. Daarna wordt er door de deelnemers zelf gewerkt met WIA scenario's. Er is ruimte voor het inbrengen en discussie over uw ervaringen en vragen;

Doelgroep

P&O - en verzuimconsulenten, casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en leidinggevenden. 

Effecten

De deelnemers doorgronden de werking van de WIA, zijn in staat om diverse WIA scenario's te maken en hierover heldere uitleg te geven.

Duur en kosten van deze in-company training
Twee dagdelen op één dag.   De organisatie verzorgt de locatie. Kosten op basis van een offerte.
Meer weten bel met 023-5474457 

             

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap