Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Kantonrechter Haarlem: WGA premie van bruto loon
Kantonrechter Haarlem: WGA premie van bruto loon

Er is lange discussie geweest over de vraag of de door werknemers te betalen bijdrage voor de WGA van het netto of van het bruto loon moest worden afgetrokken. Uiteindelijk bepaalde de Belastingdienst dat dit van het netto loon zou moeten. Een dure oplossing voor de werknemers. Loyens en Loeff startte een beroepsprocedure. Zeer recent deed de rechtbank te Haarlem hierover uitspraak. De rechtbank bepaalde dat het variabele deel van de WIA-premie die werkgevers op werknemers mogen verhalen, wel degelijk aftrekbaar is van het bruto loon.

 

Werkgevers mogen maximaal de helft van het variabele deel van de WIA-premie op hun werknemers verhalen. Deze uitspraak kan voor ondernemingen behoorlijke gevolgen gaan hebben. Werkgevers kunnen kiezen om hun werknemers te belasten met de WGA inhouding. Nu dit van het bruto loon is, is het niet uitgesloten dat werkgevers hier eerder voor zullen kiezen dan tot heden het geval is geweest. De grootste financiële pijn voor de werknemers lijkt door deze uitspraak wel te zijn verdwenen.

 

In sommige CAO’s werden afspraken vastgelegd dat aangesloten werkgevers geen premie zouden verhalen op de werknemers. De volledige premie kwam dan voor rekening van de werkgever.  

 

Voor de overheid gaat deze uitspraak behoorlijke financiële gevolgen hebben,gesproken wordt over meer dan honderd miljoen euro. De verwachting is dan ook dat de Belastingdienst in hoger beroep zal gaan.

 

Voor werknemers betekent deze uitspraak - vooralsnog - dat zij enkele tientallen en soms zelfs enkele honderden euro’s per jaar extra zullen gaan overhouden.

 

Wilt u  de volledige uitspraak lezen  klik dan hier

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap