Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow Het worden van eigenrisicodrager: een risicovolle onderneming!
Het worden van eigenrisicodrager: een risicovolle onderneming!

Op 29 december 2005 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) inwerking getreden. Deze wet heeft de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) vervangen.

Op grond van de WAO konden werkgevers er al voor kiezen het risico van betaling van de arbeidsongeschiktheids- uitkering voor een periode van vier jaar zelf te dragen. Deze mogelijkheid om eigenrisicodrager te zijn, wordt ook door de WIA geboden. Hoewel het zijn van eigenrisicodrager voor werkgevers aantrekkelijk kan zijn, brengt het ook bepaalde (financiële) risico’s met zich mee. Dit blijkt uit een recente beslissing van het UWV om een WAO-uitkering over een periode van 5 jaren te verhalen op een onderneming waarbij de arbeidsongeschikte nooit is dienst is geweest. Het ging om het volgende.

Een onderneming ging op enig moment failliet. In het kader van dit faillissement werden de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers rechtsgeldig beëindigd door de curator. De failliet verklaarde onderneming werd vervolgens overgenomen door een andere onderneming. Deze “verkrijgende onderneming” werd ruim een jaar na de overname eigenrisicodrager voor de WAO.

Weer een jaar later kreeg de verkrijgende onderneming van het UWV te horen dat zij de WAO-uitkering van een ex-werknemer van de failliet verklaarde onderneming moest gaan betalen. Het UWV beriep zich hierbij (terecht) op artikel 75b van de WAO.

Dit artikel bepaalt dat de eigenrisicodrager het risico van betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering draagt in geval van overgang van onderneming, alsmede in geval van een dergelijke overgang bij faillissement, waarbij de werkgever die de onderneming overdraagt geen eigenrisicodrager is en de werkgever die de onderneming verkrijgt wel eigenrisicodrager is of wordt.  

De onderneming maakte bezwaar tegen deze beslissing van het UWV met als argument dat zij bij de aanvraag van het eigenrisicodragerschap niet op de hoogte was van de toegekende WAO-uitkering.

Het UWV verklaarde het bezwaar ongegrond, aangezien zij van mening is dat de onderneming een eigen onderzoeksplicht heeft. Hoewel de rechter zich in deze zaak nog niet over de beslissing van het UWV heeft uitgelaten, is de kans dat de rechter deze beslissing in stand laat reëel. In een vergelijkbare zaak heeft de Centrale Raad van Beroep namelijk al bepaald dat een onderneming in het kader van haar besluitvorming omtrent het aanvragen van het eigenrisicodragerschap inderdaad een eigen onderzoeksplicht heeft. 

Tip!    Informeer bij een overname van een onderneming altijd naar lopende arbeidsongeschiktheidsgevallen (dus ook van ex-werknemers). Informeer daarnaast - voordat u een eigenrisicodragerschap aanvraagt – bij het UWV naar de lopende arbeidsongeschiktheidsgevallen. Zeker indien u in het verleden één of meer ondernemingen heeft overgenomen. Hiermee voorkomt u dat u onverwacht een flinke rekening gepresenteerd krijgt.

bron: WvO advocaten te Loenen

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap