Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Afdrachtvermindering bij handicap
Afdrachtvermindering bij handicap

Een werkgever kreeg een naheffingsaanslag omdat hij niet beschikte over een verklaring langdurig werkloze voor een gehandicapte werknemer. Hij ging hiertegen in beroep.  

Casus
Een maatschap die een varkenshouderij exploiteert (de werkgever) heeft bij haar aangiften loonbelasting/premieheffing volksverzekeringen in de jaren 2001 tot en met 2004 voor een werknemer, die recht had op een gedeeltelijke Wajong-uitkering, de afdrachtvermindering langdurig werklozen toegepast.  

De inspecteur heeft de werkgever een naheffingsaanslag en een boete opgelegd, omdat de werkgever niet beschikte over een verklaring langdurig werkloze zoals bedoelt in Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen artikel 8 (WVA tekst tot en met 2003). De werkgever heeft daartegen bezwaar aangetekend. Het bezwaar werd afgewezen. De werkgever is vervolgens in beroep bij de rechtbank gegaan. 

Geschil
Het gaat in deze zaak om de vraag of voor een gehandicapte werknemer het hebben van een verklaring langdurige werkloze als voorwaarde mag worden gesteld voor de afdrachtvermin-dering. De inspecteur beantwoordt deze vraag bevestigend.  De werkgever is echter van mening dat een verklaring langdurig werkloze voor een gehandicapte werknemer zinloos is. Hij verwijst naar artikel 9 van de Uitvoeringsregeling WVA, waarin bepaald is dat een werknemer die arbeidsgehandicapte is in de zin van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt gelijkgesteld met een langdurige werkloze voor wie een verklaring langdurig werkloze kan worden afgegeven. Het is volgens de werkgever dus niet van belang of een gehandicapte werknemer ook daadwerkelijk langdurig werkloos is geweest.  

Beoordeling en beslissing   

De rechtbank is van mening dat het belang van de verklaring langdurig werkloze niet alleen - zoals de werkgever stelt - is gelegen in de vastlegging of de betreffende werknemer langdurig werkloos is. Er moet ook worden gekeken of de werkgever geen 'gewone' werknemers heeft ontslagen om te kunnen profiteren van de afdrachtvermindering. Bij een arbeidsongeschikte werknemer waarvoor aanspraak op dezelfde afdrachtvermindering wordt gemaakt, zal dit net zo goed moeten gebeuren.  

Zij baseert dit op een passage uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel WVA die gaat over het belang van de verklaring langdurige werkloze (Memorie van Toelichting, TK 1995-1996, nr. 24458, nr. 3). De rechtbank komt tot de conclusie dat in dit geval, waarin de werkgever geen verklaring langdurig werkloze had aangevraagd, ten onrechte de afdrachtvermindering langdurig werklozen is toegepast. De naheffingsaanslag is dus terecht.    

Ten aanzien van de boete zijn partijen overeengekomen dat deze moet worden vernietigd. 

Voor de volledige uitspraak klik   Rechtbank Breda, 10 april 2008, 07/3306 >> 

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap