Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Zwangerschapsverlof (WaZo)
Zwangerschapsverlof (WaZo)
Een vrouwelijke werknemer heeft in verband met bevalling recht op zestien weken zwangerschap- en bevallingsverlof. Dit verlof bestaat uit:
 • zwangerschapsverlof: het verlof dat vooraf gaat aan de vermoedelijke bevallingsdatum: duur zes weken (de dag van bevalling meegerekend)
 • bevallingsverlof, het verlof dat volgt na bevalling: duur tien weken.
Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bedraagt altijd zestien weken. Het verlof kan uitlopen als de baby te laat wordt geboren.

Flexibele opname van zwangerschapsverlof
Z
wangerschapsverlof kan flexibel opgenomen worden. Een werkneemster kan kiezen om langer door te blijven werken. Dat kan tot maximaal vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Het bevallingsverlof bedraagt dan twaalf weken. Om de periode van het verlof goed te kunnen vaststellen, moet een verklaring van verloskundige of gynaecoloog, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat, worden overlegd.

Mogelijkheden...
 • De baby komt precies op tijd!
  Afhankelijk van de keuze voor flexibel verlof, duurt het bevallingsverlof nog tien, elf of twaalf weken.
 • De baby komt te vroeg!  
  In dat geval wordt het niet genoten zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof opgeteld. Het totale verlof bedraagt daardoor weer zestien weken.
  Voorbeeld: u kiest vier weken vóór, twaalf weken na. De baby komt al in de derde week van het verlof. Het niet genoten zwangerschapsverlof (een week) wordt dan toegevoegd aan het bevallingsverlof dat daarmee op dertien weken komt.
 
 • De baby laat nog wat op zich wachten!
  Hoewel u in dit geval meer zwangerschapsverlof hebt genoten, wordt dit niet gekort op het bevallingsverlof. Afhankelijk van uw keuze houdt u gewoon tien, elf of twaalf weken bevallingsverlof. Het totale verlof kan daarmee boven de zestien weken komen.
Ziekte
Kiest een werknemer voor flexibel zwangerschapsverlof (doorwerken tot vier of vijf weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum) en wordt zij vóór de datum van ingang van het verlof ziek, dan worden die ziektedagen aangemerkt als zwangerschapsverlof.
Voorbeeld: Werkneemster kiest om door te werken tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Zij krijgt zodoende 12 weken bevallingsverlof. Werkneemster wordt vijf weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum ziek. Op dat moment gaat het zwangerschapsverlof onmiddellijk in. Het bevallingsverlof bedraagt vervolgens 11 weken.

Let op!
Gedeeltelijk ziekmelden tijdens de flexibele verlofperiode en voor een deel blijven werken is niet mogelijk.  Bij een keuze voor flexibel zwangerschapsverlof dan moet werkneemster ten tijde van de flexibele verlofperiode dus het volledige aantal uren werkzaam zijn om in aanmerking te komen voor een verlenging van het bevallingsverlof.
Gedurende het verlof bestaat er recht op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering van het UWV. Dit bedraagt 100% van het dagloon. Deze uitkering wordt normaliter aan werkgever uitbetaald en deze betaalt gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof het salaris volledig door.

 

Zwanger uit dienst      

Een werkneemster met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en die zwanger is en waarvan de vermoedelijke bevallingsdatum wordt bepaald op een datum gelegen binnen 10 weken na de ontslagdatum, heeft recht op een zwangerschapsuitkering van het UWV. Werkgever zal in dit specifieke geval de zwangerschapsmelding wel tijdig moeten doorgeven aan het UWV.

Zwangerschapsverlof niet gelijkgesteld met ziekte                                          

Zwangerschap- en bevalling wordt niet als ziekte aangemerkt. Dit laatste is vooral van belang voor de ingangsdatum van een eventuele WIA-uitkering.

Ingang WIA uitkering

De WIA kent een wachttijd van 104 weken alvorens een beoordeling plaatsvindt en zonodig een IVA of WGA uitkering wordt toegekend. Perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar met een onderbreking van niet meer dan vier weken opvolgen, mogen bij elkaar worden geteld. De periode waarover een werkneemster zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft genoten tellen niet mee voor het vaststellen van die 104 weken.Wanneer de 104 weken onderbroken worden door een periode met zwangerschaps- en bevallingsuitkering, schuift het einde van die 104 weken dus minstens 16 weken op. Een eventuele WIA uitkering start dan ook 16 weken later.

Ziek voor en na het verlof door dezelfde klachten                                                          

Een zwangere werkneemster valt per 5.2.2007 voor haar verlof uit door bekkenproblematiek. Werkgever meldt haar ziek bij het UWV en deze keert vangnet ziektewet uit tot aan aanvang van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof gaat in op 7.4.2007 en het UWV betaalt vanaf dat moment een WaZo uitkering uit gedurende 16 weken. Per 30.7.2007 eindigt het verlof en werkneemster is dan nog arbeidsongeschikt vanwege haar bekkenproblematiek. 

In dit specifieke geval, dezelfde klachten voor en na het verlof, geldt 5.2.2007 als de eerste ziektedag voor de berekening van de maximale WIA termijn.

 

Twee jaar en 16 weken na 5.2.2007 wordt de maximale WIA termijn bereikt bij blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

In alle andere situaties geldt de eerste dag na afloop van het zwangerschaps- en bevallingsverlof als de 1e ziektedag voor de berekening van de maximale termijn van twee jaar.

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap