Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Overlijden kind. Geen recht op ZW. Correctie n.a.v. beroep
Overlijden kind. Geen recht op ZW. Correctie n.a.v. beroep

Een werkneemster ging eind juni 2006 met zwangerschapsverlof. Kort na de bevalling is de pasgeboren baby overleden ten gevolge van complicaties gedurende de bevalling. De werkneemster was wegens ziekte niet in staat haar werk na afloop van het zwangerschapsverlof te hervatten en zij is per 1 november 2006 ziek gemeld door de werkgever bij het UWV. UWV wijst de claim af en werkgever gaat hiertegen in beroep.

UWV stelt in eerste instantie dat de uitkering in verband met zwangerschap en bevalling is betaald over de periode van 27 juni 2006 tot en met 17 oktober 2006. Werkgever heeft de werkneemster pas per 1 november 2006 ziek gemeld zodat niet gesteld kan worden dat de werkneemster direct aansluitend aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek is geworden

In haar verweerschrift verlaat het UWV dit standpunt. Volgens UWV is de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg van zwangerschap en bevalling. Hiervoor wordt verwezen naar het standpunt van de bezwaarverzekeringsarts Offermans. UWV is van mening dat  werkgever verplicht is om loon door te betalen.  

Werkgever stelt in haar beroepschrift dat in dit geval een rechtstreeks verband bestaat tussen ziekmelding en zwangerschap, bevalling en het overlijden van het pasgeboren kind gelet op de korte periode tussen ziekmelding en einde zwangerschapsverlof.  

De rechtbank overweegt als volgt:
UWV en werkgever verschillen van mening over de vraag of de ziekte een directe oorzaak vindt in de zwangerschap en/of bevalling.
Voor het standpunt dat de ziekte van de werkneemster niet gezien kan worden als voortvloeiend uit de zwangerschap en/of bevalling baseert de bezwaarverzekeringsarts zich op de Standaard ‘Zwangerschap en Bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid’ van verweerder en citeert daartoe een passage uit pagina 15 van voornoemde Standaard.
In een geval als dat van de werkneemster dient volgens voornoemde passage geen causaal verband te worden aangenomen tussen zwangerschap/bevalling en de nadien ontstane stressstoornis. De depressie vindt, aldus de bezwaarverzekeringsarts zijn oorzaak niet ten minste gedeeltelijk in zwangerschap en bevalling doch komt louter voort uit de reactie van de moeder op het overlijden van het pasgeboren kindje.

De rechtbank constateert dat de verzekeringsarts van UWV werkneemster niet heeft gezien, noch dat medische informatie over de werkneemster is opgevraagd.
De enige informatie die zich in het dossier bevindt over de eventuele aanleiding van de problemen van de werkneemster is een gedeelte van een getypte pagina met aantekeningen waarin wordt beschreven hoe het kindje is komen te overlijden en het verslag van de bedrijfsarts.  

Het is de rechtbank onduidelijk op basis van welke informatie de bezwaarverzekeringsarts zijn conclusie heeft gestoeld. Dit is extra pijnlijk nu de informatie van de bedrijfsarts naar het oordeel van de rechtbank voor UWV aanleiding had behoren te zijn zorgvuldigheidshalve een nader onderzoek in te laten stellen.

De rechtbank is van oordeel dat de UWV oordeel niet wordt gedragen door objectief medische feiten en dat het bestreden besluit de toets der kritiek daarom niet kan doorstaan.
Dit betekent dat ook om deze reden het beroep gegrond is en het bestreden besluit vernietigd wordt.

Bron:  LJN BD9253, Rechtbank den Haag, AWB 07/5220 ZW  Uitspraak op 29-07-2008

© L&M sociale zekerheid augustus 2008

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap