Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Verzwijging bij sollicitaties
Verzwijging bij sollicitaties

Het verzwijgen van overspannenheid in het verleden tijdens de sollicitatieprocedure kost de werknemer zijn baan.

 

Nadat de werknemer in oktober 2006 bij werkgever heeft gesolliciteerd, is hij in januari 2007 in dienst getreden voor de duur van een jaar als docent Vliegtuigonderhoud. Het goed overweg kunnen met de doelgroep van 16-23 jarigen was een van de functievereisten.

 

Tijdens zijn sollicitatie heeft de werknemer geen melding gemaakt van het feit dat hij van maart 2003 tot januari 2006 arbeidsongeschikt is geweest wegens overspannenheid, onder behandeling is geweest van een psychiater en antidepressiva heeft gebruikt.

 

Op 19 februari 2007 heeft de werknemer tijdens een les zijn leerlingen de klas uitgestuurd en geweigerd de les te hervatten. Drie dagen later heeft hij zich ziek gemeld. Na het bezoek van de werknemer aan de bedrijfsarts is voor de werkgever duidelijk geworden, dat de werknemer ook in het verleden als docent was uitgevallen als gevolg van overspannenheidsklachten.

 

De werkgever heeft de werknemer daarop op staande voet ontslagen wegens bewuste misleiding over zijn geschiktheid voor de functie. De werknemer vordert nu in kort geding doorbetaling van loon.

 

Volgens de kantonrechter had de werknemer de werkgever tijdens de sollicitatieprocedure moeten informeren over zijn eerdere arbeidsongeschiktheid, als hij wist of behoorde te weten dat die informatie voor de werkgever, gelet op de functie waarnaar de werknemer solliciteerde, van wezenlijk belang was.

 

De werknemer heeft de uitlatingen, die hij tegenover verschillende collega's heeft gedaan over zijn psychische problemen in het verleden en zijn medicijngebruik niet wezenlijk weersproken. Bovendien blijkt uit het rapport van de bedrijfsarts, dat hij structureel functionele beperkingen heeft in de zin van de WAO/WIA.

 

De werknemer heeft ook niet weersproken dat de oorzaken van zijn huidige en zijn eerdere arbeidsongeschiktheid dezelfde zijn. Gelet hierop had bij de sollicitatie openheid van zaken gegeven moeten worden, temeer omdat de werknemer wist dat de werkgever een stressbestendige docent zocht. Voor de kantonrechter is het daarom aannemelijk, dat de bodemrechter zal oordelen dat het ontslag rechtsgeldig is gegeven.

 

Uitspraak: Kantonrechter Haarlem (kort geding), 15 augustus 2007, JAR 2007/256.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap