Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Ontslagnemen tijdens ziekte een risicovolle actie
Ontslagnemen tijdens ziekte een risicovolle actie

Een werkneemster werkt vanaf 2 maart 2005 voor onbepaalde tijd als productiemedewerkster bij een champignon- kwekerij. Op 22 september 2005 meldde zij zich ziek. Op 1 november 2005 heeft werkgever bij het UWV voor werknemer een ZW uitkering (vangnet) aangevraagd met de mededeling dat zij per 1 november 2005 op eigen verzoek ontslag had genomen.

Op 16 maart 2006 laat UWV weten dat geen ziekengeld wordt toegekend, omdat werkneemster door ontslag te nemen een benadelingshandeling heeft gepleegd in de zin van artikel 45, eerste lid aanhef en onder j. van de ZW.  

Werkneemster maakt bezwaar tegen deze beslissing. Het UWV verklaart het bezwaar ongegrond. Ook de rechtbank verklaart het beroep tegen het UWV besluit ongegrond en baseert zich op de door werkneemster ondertekende brief waarmee zij per 1 november 2005 ontslag heeft genomen. De rechtbank stelde vast dat werkgever op werkneemster geen zodanige onontkoombare druk heeft uitgeoefend om haar baan op te zeggen, dat zij geheel en al de vrijheid miste om haar wil aangaande het opzeggen van haar dienstbetrekking in redelijkheid zelf te bepalen.  

In hoger beroep onderschrijft de Centrale Raad het oordeel van de rechtbank. Ook de Raad stelt vast dat werkneemster zelf haar dienstbetrekking heeft beëindigd en daarmee haar aanspraak op loon heeft prijs gegeven op een tijdstip dat het risico van arbeidsongeschikt-heid al was ingetreden, zodat zij een benadelingshandeling in de zin van artikel 45 van de ZW heeft gepleegd. De raad bepaalt tevens dat het UWV terecht heeft besloten tot blijvend gehele weigering van het recht op ZW uitkering.

bron:  LJN: BE9784, Centrale Raad van Beroep d.d. 3.9.2008

© L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap