Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Ziek na een tijdelijk dienstverband
Ziek na een tijdelijk dienstverband

Verplichtingen voor de werkgever

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van een werknemer zolang het dienstverband duurt.

Eindigt het (tijdelijke) dienstverband op het moment dat de werknemer nog ziek steeds is, dan neemt UWV de verantwoordelijkheid over. 

Sancties voorkomen

Het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van een zieke werknemer aan UWV doet u door op de laatste dag van het dienstverband een ziekmelding door te geven.

Zorg dat u dit op tijd doet, anders moet UWV een boete opleggen.  

Langer ziek
Was een werknemer langer dan 6 weken voor de beëindiging van het dienstverband al ziek, dan moet de werkgever een re-integratieverslag opstellen en dit meegeven aan de werknemer. De werknemer overhandigt het verslag aan UWV. UWV beoordeelt vervolgens of u als werkgever tijdens het dienstverband voldoende inspanningen heeft gepleegd voor re-integratie. Is dat niet het geval, dan moet UWV het ziekengeld op u verhalen.
 

Meedelen in de kosten
Wordt een werknemer vlak voor de afloop van het dienstverband ziek met weinig kans op herstel, dan kan het zijn dat de werkgever onevenredig hoge kosten moet maken voor re-integratie in relatie tot het nog resterende salaris. In zo’n geval kan de werkgever bij UWV een
participatieverzoek indienen. Dat wil zeggen dat hij UWV vraagt mee te betalen aan de re-integratie. De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie tot het einde van het dienstverband en is dus verplicht zich in te spannen, ook financieel.
 

Bron: UWV 3 september 2009

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap