Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow WGA uitkering, wel of geen ontslag?
WGA uitkering, wel of geen ontslag?

Vraag:

Eén van onze medewerkers ontvangt sinds kort  een loongerelateerde WGA uitkering. Wij verwachtten een IVA toekenning maar  volgens het UWV bestaat er nog een kans op herstel. Binnen ons bedrijf bestaat verschil van menig over het wel of niet ontslag aanvragen.

In het verlengde hiervan hebben we intern gediscussieerd over de gevolgen voor van deze uitkering voor onze gedifferentieerde WGA premie. Mening 1 is dat na ontslag de WGA uitkering niet meer ten laatste komt van werkgever en dit een groot voordeel oplevert. Mening 2 is dat ontslag of niet, de uitkering 10 jaar lang meetelt in de hoogte van de gedifferentieerde premie.

Antwoord:

Het goede antwoord is twee.  Doorberekening van WGA schade aan werkgevers heeft niets te maken met het wel of niet ontbinden van een dienstverband na toekenning van een WGA uitkering. Als de werknemer vóór toekenning van WGA recht zou hebben gehad op ziekengeld van het UWV dan zou het WGA risico ook vóór rekening van het UWV zijn gekomen maar dat is hier niet aan de orde. 

Bijzonder ongunstig

Toekenning van WGA in plaats van IVA is bijzonder ongunstig voor werkgevers maar ook voor werknemer. Beoordeel daarom altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken en doe dit liefst samen met uw werknemer.  

Ontslag wel of niet

Kijkend naar het toekomstige eigenrisicodragen WGA, het grote belang van werkgever om werken te stimuleren (meer arbeid is minder uitkering dus minder schade werkgever) bestaat er discussie of werkgevers deze werknemers nog wel moeten ontslaan. Sommige werkgevers kiezen voor weg is weg. Doen zij het niet dan is er meer aanleiding om contact te houden met werknemer en daarmee tevens kans om arbeid te stimuleren cq. de hoogte van de uitkering die feitelijk door werkgever wordt betaald, te beïnvloeden.  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap