Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Tenminste 70% van het minimumloon tijdens 2e ziektejaar?
Tenminste 70% van het minimumloon tijdens 2e ziektejaar?

Wij beantwoorden deze vraag aan de hand van een voorbeeld:                                              

Een zieke medewerker ontvangt in het eerste ziektejaar 100% van zijn loon (€ 1795.00 bruto per maand), In het tweede jaar wordt dat 70%. Het loon komt hierdoor onder het minimum-loon. In dit geval is het van belang wat er over dit onderwerp in uw CAO staat. Hanteert uw bedrijf geen CAO en zijn hierover ook geen afspraken gemaakt bij arbeidsovereenkomst dan valt u terug op de wettelijke basis.

Op basis van het BW hoeft u het loon van de zieke werknemer gedurende het tweede ziektejaar niet aan te vullen tot het wettelijke minimumloon. In het geval komt het loon in het tweede jaar op 70% x € 1795.00 = € 1256,50. Dit is onder het minimumloon dat sinds 1 juli 2008 geldt namelijk € 1356,60 per maand. De werkgever hoeft echter niet aan te vullen tot dat bedrag. De werknemer gaat er in zijn tweede ziektejaar dus flink op achteruit.  

Toeslagenwet: Een werknemer kan in dit geval wel een uitkering Toeslagenwet aanvragen bij UWV. Deze mogelijkheid bestaat sinds 1 januari 2005 óók voor zieke werknemers met dienstbetrekking. Het (gezins)inkomen in het tweede ziektejaar moet dan wel onder het geldende sociaal minimum (bijstandsniveau) gezakt zijn. 

Informatie: Werkgever kan hier een belangrijke rol spelen door werknemer tijdig te informeren over de teruggang in inkomen en door werknemer naar het UWV te verwijzen. De werknemer moet de toeslag zelf aanvragen. Tijdige aanvraag is van belang met oog op een administratieve boete bij een te late aanvraag. Wordt de periode van twee jaar loondoorbetaling door het UWV verlengd omdat werkgever zijn reïntegratie-verplichtingen niet is nagekomen (loonsanctie) dan bestaat gedurende die verlengde periode ook recht op een toeslag. 

In het eerste jaar bestaat voor werkgever nadrukkelijk wel de verplichting het loon van een zieke werknemer aan te vullen tot het wettelijk minimumloon.  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap