Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Borstvergroting en loondoorbetaling
Borstvergroting en loondoorbetaling

Is een werkgever wettelijk verplicht het loon door te betalen van een werknemer die zich ziek meldt na een vrijwillige cosmetische operatie zonder medische indicatie? Het antwoord is ja.

Jezelf cosmetisch laten verfraaien is tegenwoordig populair. Mede aangespoord door televisieprogramma's laten mensen zich compleet verbouwen om hun schoonheidsideaal te bereiken,. Ingrepen zoals liposuctie, facelift en borstvergroting worden steeds normaler. De toegenomen vraag en aanbod hebben bovendien ertoe geleid dat de prijzen voor dit soort ingrepen behoorlijk zijn gedaald en dus voor veel mensen betaalbaar zijn geworden. "

Werkgevers staan niet  echt te trappelen om bij vrijwillig veroorzaakte afwezigheid het loon door te betalen. Bij een borstvergroting gaat het al snel om 6 weken verzuim.

Een werkgever is echter wel degelijk wettelijk verplicht het loon in dit soort gevallen door te betalen, zegt Pascal Willems, arbeidsrechtadvocaat bij Willems en Van Ommeren Advocaten in Beekbergen. Al is dat in de praktijk lang niet iedereen duidelijk.

Die onduidelijkheid vloeit met name voort uit artikel 7:629 lid 3 onder a van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van dat artikel heeft een werknemer geen recht op doorbetaling van zijn loon indien zijn ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. Je zou zeggen dat ziekte als gevolg van een borstvergroting zonder medische noodzaak onder het begrip ‘opzet' valt. Maar rechters denken daar helaas anders over, zegt Willems.

Uit de jurisprudentie tot nu toe blijkt dat er alleen sprake is van opzet als de werknemer heeft gehandeld met het bewuste doel om ziek te worden. Dat is hier niet het geval.  Iemand die zijn borsten laat vergroten, doet dat om zich te verfraaien, niet om ziek te worden.

Willems is het zelf niet met die uitleg eens. "Er is geen voorbeeld te bedenken waarin iemand zichzelf iets aandoet met ziekte als doel. De huidige jurisprudentie maakt van dit wetsartikel een dode letter."

Hij vindt het redelijk noch rechtvaardig dat werkgevers juridisch verplicht zijn het loon in dit soort gevallen door te betalen. "De huidige wetgeving is er volledig op gericht om het ontstaan van ziekte zo veel mogelijk te voorkomen en herstel en reïntegratie van zieke werknemers te versnellen. De wet verbetering Poortwachter is zodanig aangepast dat werknemers die hun herstel frustreren, geen recht hebben op loondoorbetaling. Ik zie niet in waarom medewerkers die hun eigen arbeidsongeschiktheid veroorzaken daar dan wel recht op zouden hebben."

Wetswijziging

Pascal Willems vindt dat de wet zelf hoognodig aan een ingreep toe is bijvoorbeeld door net als in Duitsland nauwkeuriger af te bakenen wat opzet is en wat niet.  Er zijn echter geen tekenen dat men daarvoor warmloopt in Den Haag.  Dus is het wachten op de eerste rechter die anders oordeelt. Of beter gezegd: de eerste werkgever die het aandurft om de kwestie voor de rechter te brengen.

Bron:  gedeeltelijk overgenomen uit Ondernemen MKB

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap