Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Wanneer hervatten na te vroeg geboren baby?
Wanneer hervatten na te vroeg geboren baby?

Vraag: Een van onze medewerksters is op 16 september vroegtijdig bevallen van een zoon. Zij was eigenlijk pas in november uitgerekend, maar het kind is twee maanden te vroeg geboren. Het gaat gelukkig goed met moeder en kind. Nu de eerdere planning is vervallen is onze vraag, wanneer moet zij weer komen werken?   

Antwoord: Als een werkneemster een kind verwacht, heeft zij recht op zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. De verlofperiode gaat op zijn vroegst zes en op zijn laatst vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. Werkneemster heeft hier dus enige keuze-vrijheid. Stopt zij met werken 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum dan heeft zij recht op 12 weken bevallingsverlof. 

Wanneer een kind te vroeg wordt geboren verandert dat niets aan de rechten rond het verlof. Uw werkneemster heeft in deze situatie gewoon recht op zestien weken verlof. Nu in dit geval het kind op 16 september werd geboren, dus nog voordat het zwangerschapsverlof begon, dan gaan de zestien weken verlof in op de dag ná de bevalling. Recht op verlof dus 16 weken vanaf 17 september 2008 . 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap