Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Hoe meldt je een herstelde WIA loonsanctie?
Hoe meldt je een herstelde WIA loonsanctie?

Vraag:  Het UWV heeft ons een loonsanctie opgelegd vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen. Wij betalen onze werknemer nu ook gedurende het derde ziektejaar door.  Tegen de beslissing om een loonsanctie op te leggen, hebben wij bezwaar aangetekend. Wij zijn - na een aantal versnelde acties - van mening dat de ‘tekortkomingen’ inmiddels hersteld zijn. Over hoe nu verder krijgen wij verschillende signalen. Het meest gehoord is dat de werknemer een nieuwe aanvraag moet doen. Is dat juist?    

Antwoord:  In de praktijk blijken de meningen over de vraag wel of geen nieuwe aanvraag nogal verdeeld. De WIA aanvraag van uw werknemer werd opgeschort, dus niet in behandeling genomen. Er doen zich, in dit geval, nu nieuwe omstandigheden voor die een voortgezette beoordeling mogelijk en ook noodzakelijk maken. Een nieuwe aanvraag is hier onnodig.

Werkgever moet zich schriftelijk melden bij de primaire afdeling AG van het UWV (dus niet bij de afdeling bezwaar en beroep) en zal moeten aantonen dat de gesignaleerde ‘tekortkomingen’ zijn hersteld. Een aanleiding voor intrekking van de sanctie kan ook zijn dat de werknemer niet meer belastbaar is. In dit geval zal met medische gegevens (FML) moeten worden aangetoond dat er geen mogelijkheden tot belastbaarheid meer zijn’. Werkgever is hier dus de partij die actie moet ondernemen en niet de werknemer.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap