Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Wie is verantwoordelijk voor zieke werknemer na tijdelijk dienstverband?
Wie is verantwoordelijk voor zieke werknemer na tijdelijk dienstverband?

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van een werknemer zolang het dienstverband duurt. Eindigt het (tijdelijke) dienstverband op het moment dat de werknemer nog steeds ziek is, dan neemt UWV de verantwoordelijkheid over.

U draagt de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van een zieke werknemer over aan UWV op de laatste dag van het dienstverband. U geeft dan een ziekmelding door. Zorg dat u dit op tijd doet, anders legt UWV een boete op. 

Re-integratieverslag: Ook voor werknemers die binnenkort met ontslag gaan, voert u gewoon de Wet verbetering Poortwachter uit. Is een werknemer langer dan 6 weken voor de beëindiging van het tijdelijk dienstverband al ziek, dan moet de werkgever dus een re-integratieverslag opstellen en dit meegeven aan de werknemer. De werknemer overhandigt het verslag aan UWV.

UWV beoordeelt vervolgens of u als werkgever tijdens het dienstverband voldoende inspanningen heeft gepleegd voor re-integratie. Is dat niet het geval, dan verhaalt UWV het ziekengeld op u. 

Participatieverzoek: Wordt een werknemer vlak voor de afloop van het dienstverband ziek met weinig kans op herstel, dan kan het zijn dat de werkgever onevenredig hoge kosten moet maken voor re-integratie in relatie tot het nog resterende salaris. In zo’n geval kan de werkgever bij UWV een participatieverzoek indienen. Dat wil zeggen dat hij UWV vraagt mee te betalen aan de re-integratie. De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie tot het einde van het dienstverband en is dus verplicht zich in te spannen, ook financieel.  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap