Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Richtlijn passende arbeid aangescherpt
Richtlijn passende arbeid aangescherpt

UWV wijst er op dat sinds 1 juli 2008 de Richtlijn passende arbeid is aangepast. Voortaan is voor ww-gerechtigden na een jaar elke beschikbare baan passend, dat was voorheen na anderhalf jaar. De verandering moet voorkomen dat mensen die werkloos raken langdurig zonder werk blijven. Elk loon- en opleidingsniveau is passend.

Eind 2007 telde Nederland 236.000 vacatures terwijl bijna 100.000 mensen langer dan een jaar werkloos waren en een ww-uitkering kregen. Om deze scheefgroei te beperken, is de Richtlijn passende arbeid aangescherpt.  

Opleidingsniveau: Een werknemer die zijn baan verliest, is verplicht werk te zoeken. Nieuw in de aangepaste richtlijn is dat werklozen eerder dan voorheen elke beschikbare baan moeten accepteren. De verandering raakt alleen mensen met hbo- en wo-niveau. Zij mochten voorheen zes maanden op hun eigen opleidingsniveau solliciteren, daarna zes maanden op mbo-niveau en vervolgens zes maanden op lbo-niveau. Pas daarna werd al het werk passend. Nu geldt dat laatste na één jaar werkloosheid. Na een half jaar solliciteren op het eigen opleidingsniveau en een half jaar op mbo-niveau kan UWV dus een passend werkaanbod doen.  

Loonniveau:  Volgens de richtlijn is na een jaar werkloosheid ook elk loonniveau passend. Voorheen hoefden werklozen geen baan te accepteren die minder betaalde dan hun uitkering. Sinds 1 juli 2008 moet dat wel.  

Inkomsten versus uitkering: Om werken financieel aantrekkelijker te maken dan een uitkering wordt de ww per 1 juli 2009 aangepast. Voorheen werd de uitkering bepaald aan de hand van het verlies van arbeidsuren, ongeacht de verdiensten. In de nieuwe situatie vindt na één jaar ww een inkomstenkorting plaats in plaats van een arbeidsurenverlies.  

Een voorbeeld: Een werknemer werkte 38 uur voor een salaris van € 2.000,-. Zijn WW-uitkering bedraagt € 1.400. Hij vindt opnieuw een baan voor 38 uur waarmee hij € 1.200,- verdient.  

Oude situatie: De uitkering wordt vastgesteld door het aantal gewerkte uren in mindering te brengen op de omvang van het recht (dat was 38 uren). Gevolg is dat het recht op een uitkering vervalt en de werknemer er financieel € 200 op achteruit gaat.  

Nieuwe situatie: De uitkering loopt nu door. Wel gaat 70 % van het loon af van de uitkering (70 % van € 1.200 = € 840). Dan is de berekening als volgt: € 1.400 -/- € 840 = € 360. De werknemer heeft een inkomen van € 1.200 plus € 360 = € 1.560.  

Na 1 juli 2008:  De nieuwe richtlijn geldt voor werknemers die na 1 juli 2008 werkloos zijn geraakt. Voor hen zullen de gevolgen in de praktijk na een jaar werkloosheid merkbaar zijn. Het is de bedoeling dat de inkomstenaanpassing van de ww per 1 juli 2009 ingaat. 

Bron: UWV 17 oktober 2008

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap