Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Buikwandcorrectie medisch niet noodzakelijk: Geen zorgverlof
Buikwandcorrectie medisch niet noodzakelijk: Geen zorgverlof

Een beveiliger bij Securitas neemt verlof op na een medisch niet-noodzakelijke buikwandcorrectie van zijn partner. Zorgverlof of gewone vakantiedagen? Werkgever schrijft de dagen als vakantiedagen af. 

Werknemer verzoekt de periode van 6 dagen die hij niet heeft gewerkt aan te merken als kortdurend zorgverlof. Securitas weigert dit.Werknemer vordert toekenning van zorgverlof en het terugdraaien van 48 vakantieuren. Zijn motivatie: Hij heeft in de periode na de operatie de noodzakelijke zorg gehad voor partner en hun kinderen. Zijn partner was als gevolg van de operatie hier niet toe in staat.

Uitspraak kantonrechter: In zijn overweging stelt de kantonrechter dat kortdurend zorgverlof bedoeld is om werknemers in staat te stellen zelf gedurende korte tijd zorg te verlenen aan een thuiswonend kind of partner. Het betreft niet alleen de behoefte aan zorg van het betreffende gezinslid, maar daarnaast ook de omstandigheid dat de zorg door de betreffende werknemer moet worden verleend en niet op andere wijze kan worden verstrekt. Belangrijk is daarbij dat werkgever en werknemer hun wederzijdse belangen tegen elkaar afwegen.

Werknemer en zijn partner hebben er zelf voor gekozen de buikwandcorrectie op de uiterst korte termijn van acht dagen te laten uitvoeren. Hiervoor bestond geen medische noodzaak. De operatie had ook op een later tijdstip kunnen worden uitgevoerd.  De beveiliger had dan meer tijd om te onderzoeken of op een andere wijze de zorg voor partner en kinderen had kunnen worden geregeld. Door dit niet te onderzoeken heeft werknemer onvoldoende rekening gehouden met de belangen van Securitas.

De kantonrechter oordeelt daarom dat Securitas terecht heeft geweigerd het opgenomen verlof aan te merken als zorgverlof. De vordering van werknemer wordt afgewezen.

Bron: LJN BD7280

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap