Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Hoogte boete ziekmelding afhankelijk van tijdstip herstel omissie
Hoogte boete ziekmelding afhankelijk van tijdstip herstel omissie

De hoogte van de bestuurlijke boete aan een werkgever die het UWV niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte, zwangerschap of bevalling wordt mede afhankelijk van het tijdstip waarop de werkgever zijn omissie heeft hersteld. Dat staat in een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wanneer de werkgever zijn omissie binnen een korte periode heeft hersteld kan bij de boete-oplegging rekening worden gehouden met de inspanning van de werkgever om zijn fout te herstellen. De hoogte van de boete, die maximaal 455 euro kan bedragen, kan dan ook afhangen van het tijdstip waarop de aangifte alsnog wordt gedaan­. Dit volgt uit een wijziging van art. 2b van het Boetebesluit sociale zekerheidswetten die op 1 november 2008 in werking is getreden.  

Opbrengsten omhoog en boetes naar beneden: Om het optimale rendement te halen uit de uitkeringsmogelijk-heden WaZo en vangnet ZW en uw risico’s op boetes te beperken is het van belang om heldere interne procesafspraken te hebben. Maar vooral ook actuele afspraken in een tijd dat u voor steeds meer groepen medewerkers bij ziekte aanspraak kunt maken op ZW vangnet.

Uw leidinggevenden zullen moeten weten in welke gevallen er recht bestaat op een ZW-uitkering en op welk moment zo’n uitkering moet worden geclaimd.  Door actualisering van uw procesafspraken valt bij veel bedrijven nog winst te boeken. Zijn uw procesafspraken op orde?

L&M kan vaststellen of uw organisatie voldoende rendement haalt uit de uitkeringsmogelijkheden WaZo en ZW. Ook kunnen wij u adviseren op welke wijze u de opbrengsten kunt verbeteren. 

Bijlagen: Besluit van 6 november 2008, Stb. 2008, 429  (20.33 KB)

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap