Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Uitstellen WIA keuring. Doen of niet doen?
Uitstellen WIA keuring. Doen of niet doen?

Zodra uw werknemer een jaar en acht maanden ziek is komt de WIA in beeld en ook de mogelijkheid om de WIA beoordeling uit stellen door uw loonbetalingsverplichting vrijwillig te verlengen.  Wel of niet doen is dan de vraag waar werkgevers soms mee worstelen.

Een makkelijke vraag maar het antwoord is complexer.  In een recente publicatie kon men lezen dat een voordeel voor uitstel voor werkgevers is dat u zelf de (re-integratie) touwtjes in handen houdt. Een ander voordeel zou zijn dat uw organisatie niet wordt geconfronteerd met een hogere gedifferen- tieerde WIA-premie.  

Deze argumenten blijken - na onderzoek - niet echt sterk. Als uw gedeeltelijk herstelde werknemer weer intern aan het re-integreren dan zal het UWV geen andere richting kiezen voor de re-integratie. Dat geldt ook als er een extern traject werd gekozen.U houdt deze touwtjes dus gewoon in handen.  

Bij uitstel van de WIA beoordeling is werkgever verplicht het loon door te betalen.  Is er nog sprake van ziekte dan geldt meestal loondoorbetaling op basis van 70% loon. Zonder dat in detail uit te werken mag aangenomen worden dat de extra loonkosten door het uitstel voor werkgever hoger zullen zijn dan de schade van een WGA toekenning.

Wanneer is het wel wanneer niet zinvol om de WIA beoordeling uit te stellen. We proberen hieronder in de buurt te komen van een goed antwoord.  Uw werknemer is: 

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt  Hier heeft verlenging van de loondoorbetalingstermijn geen zin omdat er geen kans is op re-integratie. Hier volgt een IVA-toekenning.  
Financieel De uitkeringskosten voor de IVA worden omgeslagen over alle werkgevers. Hier geldt voor werkgever geen premiedifferentiatie.  
Volledig arbeidsongeschikt maar niet duurzaam

Hier heeft verlenging van de loondoorbetalingstermijn geen zin omdat er geen zicht is op re-integratie. Hier volgt WGA-toekenning 80/100%. 

Financieel De uitkeringskosten voor de WGA komen ten laste van werkgever door een hogere gedifferentieerde WGA premie.  
Blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt en deels gere-integreerd

In deze situatie heeft verlenging van de loondoorbetalingstermijn geen zin.  Er is al een eindfase is bereikt en er geen zicht is op verder herstel.  Hier volgt toekenning van een gedeeltelijke WGA uitkering. 

Financieel De uitkeringskosten voor de WGA komen ten laste van werkgever door een hogere gedifferentieerde WGA premie.  Valt deze werknemer in de toekomst weer uit dan bestaat er recht op vangnet ZW voor het deel dat nog wordt gewerkt. 
Bijna volledig herstel, volledige re-integratie  wordt binnenkort verwacht In deze situaties zou men kunnen overwegen om uitstel van de WIA beoordeling te vragen omdat volledige terugkeer in arbeid nabij is.  
Financieel Bij uitstel van de WIA beoordeling moet werkgever dezelfde belonings- methodiek hanteren als in het tweede ziektejaar dus 100% over de gewerkte uren en 70% over de uren van ziekte. Na WIA keuring is de kans op een uitkomst < 35% arbeidsongeschikt heel erg groot.  In dat geval hoeft werkgever alleen nog de uren te betalen die werknemer - op dat moment - nog werkt en uiteraard de uren waarvoor werknemer op een later moment weer kan hervatten Uitstel van de WIA keuring is hier gunstig voor de werknemer en een kostbare zaak voor werkgever. De veel gebruikte argumentatie ‘werkgever  bespaart op de gedifferentieerde premie’  is dus niet van toepassing. 

De mogelijkheid om de WIA beoordeling uit te stellen bestaat maar of het ook een zinvolle optie is voor werkgevers?  

Mocht u er toch voor kiezen en uw werknemer gaat weer aan de slag na twee jaar ziekte zonder voor de WIA te zijn beoordeeld dan loopt u een fiks risico. Oude klachten komen regelmatig weer terug.

De werkgever die koos voor uitstel van de WIA beoordeling gaat in dat geval opnieuw een loondoorbetalingstermijn in van twee jaar. Werd uw werknemer wel voor de WIA beoordeeld en er volgde een WGA uitkering dan geldt bij terugkeer of toename van klachten dat per direct de WIA rechten kunnen ingaan.  Dat scheelt een slok op een borrel.  Deze snelle mogelijkheid tot herleving van rechten geldt niet als uw werknemer als 35 minner wordt aangemerkt.  

Onze visie, uitstel van de WIA beooordeling, no way.

© januari 2009  L&M sociale zekerheid 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap