Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow In hoeverre is een werknemer verplicht om mee te werken aan zijn herstel
In hoeverre is een werknemer verplicht om mee te werken aan zijn herstel
Deze vraag komt regelmatig aan de orde. Kan een werkgever hier dwingende maatregelen opleggen? De werkgever is op grond het burgelijk wetboek verplicht een scala aan maatregelente nemen die moeten bijdragen tot een succesvolle re-ïntegratie van zijn werknemer. Een succesvolle en vlotte reïntegratie kan mede worden bepaald door de aard van de medische behandeling die de werknemer ondergaat.

 

Soms maken werknemers keuzes rond medische behandeling die de kans op snelle re-integratie lijken te verminderen. De vraag is in hoeverre de werknemer verplicht is om mee te werken aan een geadviseerde medische behandeling.  

Voorbeeld: Een behandeld arts adviseert een operatieve ingreep bij de werknemer. Een geslaagde ingreep maakt  een snelle terugkeer in arbeid mogelijk. 

De werknemer in kwestie maakt een andere keuze en kiest voor een tussenstap bijvoorbeeld fysiotherapie of rust. Ook hier is herstel mogelijk maar dit zal naar verwachting meer tijd in beslag gaan nemen. Tijd waarover de werkgever loon tijdens ziekte zal moeten doorbetalen. Ziet u het ‘probleem’ al opdoemen.  

Kan de werkgever van zijn werknemer eisen dat hij de geadviseerde operatieve ingreep moet ondergaan? Dit zelfs op straffe van mogelijke loonweigering, een mogelijkheid die is opgenomen in artikel 7:629 BW lid 4 van het Burgelijk Wetboek?  Anders gezegd, is werknemer verplicht op dit voorschrift positief te reageren? 

Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord.

Uit de literatuur blijkt dat de werknemer recht heeft op eerbiediging van zijn lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer. Dit is een grondwettelijk recht (art. 10 GW).  Dit betekent ondemeer dat de werknemer het recht heeft een eigen arts en zijn eigen behandelmethode te kiezen, alsmede het tempo waarin de behandeling plaatsvindt.

Deze visie wordt ondersteund door jurisprudentie. De kantonrechter te Beetsterzwaag gaf  in een uitspraak aan dat de werknemer in beginsel zelf uitmaakt door welke arts hij zich laat behandelen en op welke manier.  

Het recht van de werknemer wordt wel nadrukkelijk begrensd door zijn verplichting zijn genezing - niet bewust  - te belemmeren of  te vertragen.  Dat zal niet snel aan de orde zijn of heel moeilijk aan te tonen zijn.  

© L&M sociale zekerheid  maart 2009  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap