Home arrow Advisering arrow WIA check
WIA-check

Na de introductie van de WIA is het van enorm belang om snelheid in het re-integratieproces te brengen. De WIA kent  een beperkte toelating.  Een WGA uitkering biedt een weinig solide financiële positie. Daarnaast leidt de WIA beoordeling tot een groot aantal afwijzingen, de groep 35 minners. Niet de re-integratie mogelijkheden bij uw bedrijf maar de mogelijkheden op de totale arbeidsmarkt bepalen of er wel of geen uitkering komt.
Niet de uitkering maar alleen werken naar vermogen, optimale re-integratie, is dus de oplossing. Niet wachten op de WIA beoordeling dus, maar vroeger en verantwoordelijk handelen. Dat kan al na enkele maanden  zijn. Om oplossingsgericht aan het werk te kunnen gaan werd de "WIA check" ontwikkeld. Door middel van de WIA check kan worden vastgesteld of een medewerker na afloop van de wachttijd - naar verwachting - geschikt is voor het uitoefenen van een of meerdere functies.
Bij de WIA check komen de volgende aspecten aan de orde:

  • benutbare mogelijkheden van een werknemer (functionele mogelijkheden lijst).
  • geschiktheid van de werknemer voor:
  • de (eventueel aangepaste) eigen functie;
  • een andere passende functie binnen het eigen bedrijf;
  • een andere functie buiten de organisatie;
  • restverdiencapaciteit van de werknemer per einde wachttijd;
  • prognose mate van arbeidsongeschiktheid per einde wachttijd;
  • bespreking uitkomst WIA check leidinggevende, P&O adviseur en de werknemer;
  • uitleg over de financiële consequenties, meer of minder dan 35% arbeidsongeschikt;
  • mogelijkheden en onmogelijkheden van herplaatsing binnen de eigen organisatie;

De uitkomst van de WIA check brengt de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer vroegtijdig in beeld. Deze wetenschap stimuleert werkgever en werknemer tot een optimale inzet om noodzakelijke veranderingen pro actief en constructief op te pakken.
De WIA check is een middel om nadelige gevolgen bij einde wachttijd voor werknemer te voorkomen.

Nadelige gevolgen? Voor de werknemer een teruggang in inkomen als er in onvoldoende mate wordt gewerkt. Voor een werkgever kan dit nadelige effect een kostbare loonsanctie zijn.
De uitkomst van de WIA check biedt de kans om al vroegtijdig duidelijke afspraken met de werknemer te maken. Uw werknemer is al vroeg goed geïnformeerd. Kent de risico's en zal meer eigen regie nemen hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor re-integratiesucces.

Dus niet twee jaar wachten op het UWV, maar de WIA check laten verrichten op een eerder moment. L&M kan de WIA check voor uw organisatie uitvoeren. Naar aanleiding van het uitvoeren van de WIA check wordt een rapport opgesteld met aanbevelingen en conclusies. Wilt u de WIA check in eigen beheer gaan uitvoeren en heeft u daarbij behoefte aan ondersteuning ook dan kan L&M uw organi- atie van dienst zijn.

Meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap