Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Recht op ziekengeld bij herplaatste WGA er
Recht op ziekengeld bij herplaatste WGA er

Let op de kleine lettertjes!

De praktijk:   Een langdurige zieke werknemer  krijgt na twee jaar een WGA uitkering en werkt dan nog deels bij de eigen werkgever in eigen of andere arbeid.  Deze werknemer wordt weer ziek!   

Als er sprake is van voortzetting van het dienstverband en herplaatsing van een WGA-gerechtigde bij zijn eigen werkgever dan heeft de werkgever recht op ziekengeld volgens de wettekst hieronder.  

Dat blijkt echter in de praktijk lelijk tegen te vallen en zeer geregeld krijgen werkgevers nee te horen na een ziekmelding.  Hoe kan dat dan?  

Het UWV wijst ziekengeldclaims af als blijkt dat de werkgever van de deels werkende WGA’er géén loondoorbetalingsverplichting meer heeft.  

Dat verdient een nadere toelichting: De maximale loondoorbetalingstermijn tijdens ziekte is 104 weken. Voor het ontstaan van een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken is vereist dat zieke werknemer de ´bedongen arbeid´ langer dan vier weken in de volle omvang na het ontstaan van de eerste arbeidsongeschiktheid weer heeft verricht. Dat gebeurt dus niet vaak.

De praktijk laat juist zien dat beperkingen de oorzaak zijn voor gedwongen minder uren werken. Soms kan dat nog in de eigen functie maar vaak ook in een andere functie. Werknemers keren vaak al tijdens het eerste of tweede ziektejaar deels terug in het eigen of ander werk. In deze gevallen is geen sprake van wijziging van de bedongen arbeid als de nieuwe omstandigheden niet hebben geleid tot een nieuw arbeidscontract. Met als gevolg dat werkgever bij ziekte vanaf het derde jaar in deze gevallen geen loon meer hoeft door te betalen.

Zie hier de aanleiding voor het UWV om ziekengeldclaims af te wijzen. Het UWV sluit hierbij overigens aan op gangbare jurisprudentie. Vervolgens is wel de vraag hoe gaat het financieel verder met onze opnieuw volledig uitgevallen werknemer. 

Het door ziekte weggevallen loon kan mogelijk worden gecompenseerd door de loonkorting op de WGA-uitkering teniet te doen.

Werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid om na einde van de wachttijd het bestaande arbeidscontract aan te passen aan de nieuwe omstandigheden die door de arbeidsongeschiktheid zijn ontstaan. Denk aan een andere functie, minder arbeidsuren en ander (lager) loon.

Wordt het contract wel aangepast dan is er wel sprake van wijziging van de bedongen arbeid en is werkgever verplicht om bij ziekte na het tweede  jaar weer loon door te betalen tot maximaal 104 weken en zal wel ziekengeldcompensatie kunnen plaatsvinden door het UWV. 

Artikel 29b lid 4 Ziektewet luidt:

De werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van de Wet WIA en ten aanzien van wie een dienstbetrekking bij diens werkgever wordt voortgezet nadat het recht op WIA is vastgesteld, heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na vaststelling van het recht op WIA uitkering. 

bron:   L&M sociale zekerheid 

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap