Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Ziekte rond zwangerschap en bevalling
Ziekte rond zwangerschap en bevalling

Bij ziekte rond zwangerschaps- en bevallingsverlof (WAZO-verlof) kan de werkgever de ziekteperioden voor en na het verlof alleen in bepaalde situaties als één onderbroken ziekteperiode samentellen. Dit is van belang voor de periode dat er verplicht loon doorbetaald moet worden en voor de wachttijd voor de wet WIA.

Is de werkneemster kort vóór en kort ná de WAZO-verlofperiode ziek dan geldt vanaf 1 september 2005:

  • Als de ziekteperioden vóór en na niet direct aansluiten op het WAZO-verlof, of als de ziekte verschillende oorzaken heeft, telt het WAZO-verlof mee als onderbreking.
  • Alleen ziekteperioden die vóór en na direct op het WAZO-verlof aansluiten én waarbij de ziekte dezelfde oorzaak heeft, tellen als één ononderbroken ziekteperiode.


Tot 1 september 2005 telde WAZO-verlof nooit mee als onderbreking van de ziekteperiode. Daardoor kwam het voor dat werkgevers ziekteperioden vóór en na een WAZO-verlof moesten samentellen, ook als de totale onderbreking langer was dan vier weken.

Wat betekent dit voor de werkgever?
In de meeste situaties zullen onderbrekingen inclusief WAZO-verlof langer dan zestien weken duren. Dan hoeft men de ziekteperiodes rond het WAZO-verlof dus niet meer samen te tellen. In deze gevallen geldt, dat ná het WAZO-verlof:

  • een nieuwe periode van 104 weken loonbetalingsverplichting begint;
  • een nieuwe wachttijd van 104 weken voor de WAO/WIA begint;
  • de wergever een ziekteaangifte moet doen, ook als hij vóór het WAZO-verlof al een ziekteaangifte had gedaan.


In uitzonderingssituaties waarin de ziekteperiode wél ononderbroken doorloopt, gebruikt men het formulier Melding voortdurende ziekte na afloop bevallingsverlof.

Ziektewet-uitkering
Een werkneemster die door een zwangerschap of bevalling ziek is, heeft recht op een Ziektewet-uitkering  De werkgever vraagt de uitkering aan door uiterlijk op de vierde dag van het verzuim ziekteaangifte te doen bij UWV. Dit geldt ook als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA en/of de Ziektewet

Na twee jaar ziekte een WGA-uitkering?
Als uit het ziekteverzuim vanwege een zwangerschap of bevalling later een WGA-uitkering voortvloeit, komt dit niet voor rekening van de werkgever. Ook niet als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA. Is de werkgever via UWV verzekerd voor de WGA, dan telt de instroom niet mee in berekening van de gedif-ferentieerde premie WGA.

Re-integratie
Zolang het dienstverband duurt, blijft de werkgever tijdens ziekte van de werkneemster verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie. Duurt het ziekteverzuim langer dan twee jaar, dan neemt UWV de begeleiding over.
Let op!
Als de arbeidsongeschikte werkneemster na het bevallingsverlof recht heeft op een Ziektewetuitkering, meld dit ziektegeval dan op de gebruikelijke manier bij UWV.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap