Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Duur loondoorbetaling bij opeenvolgende ziekteperiodes
Duur loondoorbetaling bij opeenvolgende ziekteperiodes

Vraag:   Een van onze werkneemsters is een periode ziek geweest en is daarna weer volledig hervat in eigen werk en kort daarop weer ziek geworden maar nu waarschijnlijk voor langere tijd.                                                

Antwoord:  Hoe zit het nu met de hoogte en de duur onze loondoorbetalingsverplichting?      

Hoofdregel

Werkgevers hebben de verplichting om maximaal twee jaar lang loon door te betalen bij ziekte.  In ieder geval 70% van het loon. Tijdens het  eerste ziektejaar mag het loon door die 70% niet lager zijn dan het minimumloon.                

Ook het tweede ziektejaar betaalt de werkgever minimaal 70 procent van het loon door, maar de verplichting om dat aan te vullen tot het minimumloon vervalt.  Als het (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kan de werknemer bij UWV een aanvraag indienen voor  de Toeslagenwet. In veel gevallen geeft de CAO ook richtlijnen over de hoogte van het loon tijdens ziekte.  

Ziek, hersteld opnieuw ziek

Als een werknemer na een periode van ziekte weer volledig aan het werk gaat  en  opnieuw ziek wordt, dan gelden aanvullende regels als er minder dan vier weken zit tussen het einde van de oude en het begin van de nieuwe ziekteperiode.  Is dat het geval dan worden de dagen van de verschillende ziekteperiodes bij elkaar geteld.Dat wordt genoemd  de samengetelde maximale ZW termijn. Dit loopt  tot het moment  dat de 104 weken termijn is bereikt. Uitgangsdatum daarbij is dus de eerste dag van het ‘oude’ ziektegeval.   

De tussenliggende periodes waarin geen sprake was van ziekte, tellen niet mee. In een dergelijk geval begint er dus geen nieuwe ziekteperiode van 104 weken te lopen.  Het is hier niet ven belang uit of het gaat om dezelfde ziekteoorzaak of een andere oorzaak gaat of niet.   

Nieuwe periode

Er ontstaat een nieuwe periode van loondoorbetalingsverplichting indien er sprake is van meer dan vier weken van volledig herstel tussen de beide ziekteperiodes.  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap