Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Tijdelijke contracten en ziekte
Tijdelijke contracten en ziekte

Tijdelijke contracten en ziekte: wel of geen risico op ophoging van de WGA-premie?

Een WGA-uitkering die volgt op een ZW-uitkering van UWV beïnvloedt niet de hoogte van gedifferentieerde premie voor de niet eigenrisicodrager WGA.  In deze situatie heeft de eigenrisicodrager WGA c.q. diens WGA verzekeraar geen schadelast.   

Maar let  toch goed op bij vaste en tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan. Werkgevers lopen risico’s als men niet de vinger aan de pols houdt. Wat aandachtspunten:

1. Zorg voor een goede overdracht van het ziektedossier naar UWV na einde contract
Van groot belang om toerekening van eventuele WGA-lasten te voorkomen is dat een werknemer ook een Ziektewet uitkering krijgt als daar recht op bestaat. Zorg dat als de werknemer uit dienst gaat dat ook daadwerkelijk ziekengeld wordt aangevraagd en wordt toegekend.  Als in dat proces iets misgaat dan komt werkgever daar meestal veel te laat achter Probeer het dan maar eens te corrigeren bij UWV.

Ziektewet toekenning is voor beperking van werkgevers risico van groot belang. Al is het maar een ZW-uitkering voor één dag: zorg dat de zieke vertrekkende werknemer een ZW-uitkering krijgt.  WGA-toekenning die onnodig op rekening van werkgever kan een grote financiële impact hebben op werkgever....

Voorkom zo mogelijk dat een dossier niet/te laat/verkeerd aan UWV wordt overgedragen.

2. Voorkom benadelingshandelingen door werknemer
Indien de WGA-uitkering is toegekend in aansluiting op een Ziektewetuitkering dan ondervindt die werkgever dus geen nadeel van de WGA-uitkering.  Echter, als UWV die Ziektewetuitkering weigert bijvoorbeeld omdat de werknemer -  naar mening van UWV - ten onrechte heeft meegewerkt aan het einde van zijn arbeidsovereenkomst (de benadelingshandeling) dan leidt een WGA-uitkering toch weer tot verhoogde gedifferentieerde premie of tot een factuur van de WGA-lasten aan de werkgever indien hij eigenrisicodrager is.

De werknemer doet dus iets wat hij volgens UWV niet mag doen maar de consequenties daarvan zijn voor rekening van de werkgever.  Hier kan een dilemma ontstaan c.q. een risico  voor de werkgever ontstaan die mogelijk veel belang hecht aan het vroegtijdige vertrek van een zieke werknemer.

3. Tijdelijke contracten langer dan 2 jaar
Het kan bij langere tijdelijke contracten (Flexwet) voorkomen dat de WGA-uitkering niet wordt toegekend in aansluiting op een ziekengelduitkering: stel dat iemand met een contract voor 2,5 jaar ziek wordt in de 2e maand dan stroomt hij na 2 jaar en 2 maanden in de WGA, echter zonder dat hij ziekengeld krijgt van UWV. Dus wel toerekening. 

4.  Het verlengen van tijdelijke contracten van zieke werknemers.
Het is van belang dat goed wordt nagedacht of het tijdelijke contract van een zieke medewerker wel moet worden verlengd als dat afloopt van rechtswege. Verlenging leidt tot een  nieuwe loondoorbetalingsverplichting voor werkgever en voortduring van de arbeidsongeschiktheid mogelijk ook tot WGA schadelast als deze werknemer ook daadwerkelijk in de WGA terecht zou komen zonder er alsnog ZW uitkering door het UWV werd betaald.

Met dank aan : Paul Lammerts   www.regelgave.nl
 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap