Home arrow Advisering arrow Coaching
Coaching

Leidinggevenden, P&O functionarissen en casemanagers zijn binnen hun organisatie op een breed terrein verantwoordelijk. Medewerkers kunnen wel voldoende opleiding en ervaring hebben in de huidige functie, toch kan er twijfel bestaan over het functioneren op onderdelen van een functie, waarbij andere competenties en kennis gevraagd worden.

Leidinggevenden, P&O functionarissen en casemanagers dragen verantwoordelijkheid voor verzuimbeheersing en re-integratie. Soms zijn medewerkers onvoldoende in staat om deze verantwoordelijke taak in de praktijk ook daadwerkelijk effectief uit te oefenen. Dit kan behoorlijke risico's en financiƫle consequenties met zich mee brengen.

Hoe om te gaan met een zieke medewerker, risicobepaling, de kortste weg naar werkhervatting kan onderdeel zijn van een individueel coachingstraject.

Individuele coaching kan een oplossing zijn om snel het gewenste niveau van functioneren te bereiken. De organisatie kan vaak zelf niet voorzien in een ervaren coach. Externe coaching is dan een geschikte oplossing. Een externe coach heeft een groter sturend vermogen en wordt gezien als professioneel buitenstaander, objectief, deskundig en voorzien van creatieve inzichten die de leidinggevende of uw P&O functionaris verder kan helpen.

L&M biedt u coaching aan, uitgevoerd door ervaren coaches. Op basis van een gedegen intake wordt de gewenste vorm van coaching, de onderwerpen voor de coaching vastgesteld. Het coachingsplan wordt in offertevorm voorgelegd met daarin het tijdspad, acties en de kosten.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap