Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Discussie over wachtdagen bij ziekte
Discussie over wachtdagen bij ziekte

Bij ons bedrijf gelden bij ziekte twee wachtdagen die voor rekening van de werknemers komen. De werknemer ontvangt dan geen loondoorbetaling. Dit is door werkgever en werknemer overeenge-komen in ons personeelsreglement en staat tevens vermeld in de arbeidsovereenkomst. Wij hebben nu te maken met een situatie die intern tot discussie leidt.   

Een werknemer meldde zich ziek op 28 augustus 2009 maar ging op 31 augustus weer aan het werk (één ziektedag). Op 12 september 2009 loopt deze werknemer een ernstige knieblessure tijdens oefenwedstrijd van zijn voetbalteam en heeft zich opnieuw ziek moeten melden. Dit gaat langere tijd duren.  

Vraag:  Mogen wij per 12 september  twee wachtdagen in rekening mogen brengen of niet? 

Antwoord:  Omdat er minder dan 28 dagen zitten tussen 31 augustus (hersteldatum) en de nieuwe ziektedatum (12 september) moeten de beide ziekteperiodes worden samengeteld. Als de eerste ziektedag geldt daarom in dit geval  28 augustus 2009. Vanwege de samentelling kan er niet opnieuw sprake zijn van twee wachtdagen. Als eerste wachtdag geldt 28 augustus 2009. In dit geval rest nog de mogelijkheid om nog een wachtdag te verrekenen en wel op 12 september 2009. Vanaf 13 september heeft de werknemer weer recht op loondoorbetaling.   

Tip:  Als de sportblessure door een derde is veroorzaakt dan is er wellicht verhaal (regres) mogelijk van de loonschade die werknemer en werkgever in dit geval oplopen.   

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap