Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Ander werk. Hersteldmelden of niet
Ander werk. Hersteldmelden of niet

Vraag: 

Een arbeidsongeschikte medewerker is blijvend ongeschikt voor zijn eigen functie maar - intern - volledig herplaatst in een andere passende functie. Dat alles binnen de wachttijd van twee jaar.  

Kan de werknemer nu hersteld worden gemeld of juist deels arbeidsongeschikt laten staan en na twee jaar een WIA keuring laten plaatsvinden.

Werknemer ziet het nut niet van een keuring omdat hij alweer aan het werk is. Werkgever denkt dat bij keuringsuitslag WIA 0-35% een verklaring SFB wordt afgegeven en als dat zo is, is het voor werkgever wel van belang toch de keuring te doen. Omdat er later ophoging kan worden aangevraagd bij dezelfde klachten. 

Andere reden is dat er premiekorting kan worden aangevraagd als hij bij een nieuwe werkgever gaat werken.

Mijn vraag is: klopt het dat er een SFB wordt afgegeven en klopt de ophoging en premiekorting zoals hierboven verwoord? 

Antwoord:
Deze materie is complex, kent meerdere haken en ogen en verdient een serieuze beoordeling alvorens een sluitend advies kan worden gegeven.
 
Hieronder de hoofdlijnen
Voor een mogelijk nieuwe werkgever gelden de voordelen van de SFB-status die door u worden genoemd. Deze voordelen gelden niet voor de ‘oude’ werkgever waar sprake is van een herplaatsing. Voordeel voor de ‘oude’ werkgever is er hier dus nauwelijks.
 
Valt uw medewerker binnen vijf jaar na de WIA-beoordeling (uitkomst 35 min) opnieuw uit vanwege dezelfde klachten, dan geldt er géén wachttijd van twee jaar maar kan direct WIA-herziening worden aangevraagd. Dit is vooral gunstig voor werkgever.
 
Stel: na acht maanden ziek zijn, hervat de medewerker bij de eigen werkgever in passend werk, doch na vijf maanden werken valt hij opnieuw uit met dezelfde klachten. Dan geldt bij:
 
- herstelmelding een nieuwe wachttijd van 24 maanden;
- een doorlopend ZW-geval - dus wachtend op een WIA-beoordeling - nog (8  mnd ziek + 5 mnd werken) 11 maanden wachttijd;   

De motivatie om de medewerker (deels) ziek te houden is het feit dat hij/zij nog steeds arbeidsongeschikt is voor het eigen werk.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap