Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Ins en outs van de no-riskpolis
Ins en outs van de no-riskpolis

Voor werkgevers die bang zijn dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer sneller zal uit vallen - met als gevolg hoge verzuimkosten - , is er de no-riskpolis.  

De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever in elk geval de eerste vijf jaar minder financieel risico loopt. De werknemer krijgt bij ziekte in de eerste vijf jaar van het dienstverband een Ziektewet-uitkering, die de werkgever mag aftrekken van het loon.

Hoe vraagt de werkgever de no-riskpolis aan?
De werkgever hoeft de no-riskpolis aan te vragen. Deze geldt vanzelf voor vijf jaar als zijn nieuwe werknemer aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • De werknemer heeft een WIA- of WAO-uitkering. In sommige gevallen heeft de werknemer na een afwijzing voor de WIA toch recht op een no-riskpolis bij een nieuw dienstverband. Dit staat dan in de afwijzingsbrief.
  • De werknemer heeft de status arbeidsgehandicapt (toegekend vóór 1 januari 2006).
  • De werknemer heeft een verklaring van UWV dat hij een belemmering heeft ondervonden bij het volgen van onderwijs.
  • De werknemer heeft een verklaring van UWV dat hij een structurele functionele beperking heeft.
  • De werknemer heeft een WSW-indicatie.


Als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ziek is, moet de werkgever hem direct ziekmelden bij UWV. UWV beoordeelt dan of de no-riskpolis van toepassing is.

Kan de werkgever een no-riskpolis verlengen?
De no-riskpolis geldt voor de eerste vijf jaar van het dienstverband. Deze periode kan verlengd worden als de werknemer bij het begin van het dienstverband een ziekte had met een grote kans op blijvende uitval, bijvoorbeeld multiple sclerose.
Als de werknemer na vijf jaar nog in dienst is, kan de no-riskpolis worden verlengd. De verzekeringsarts beoordeelt de mogelijke verlenging.  

Heeft de werknemer een WAJONG uitkering of heeft hij deze gehad, dan geldt de no-riskpolis niet voor vijf jaar, maar voor het hele dienstverband.

Hetzelfde geldt als de werkgever voor een werknemer een subsidie ontvangt op grond van de Wet sociale werkvoorziening. Ook dan hoeft de werkgever geen verlenging aan te vragen en blijft de no-riskpolis gelden. 

Bron:  UWV 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap