Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Staking loondoorbetaling bij ziekte terecht
Staking loondoorbetaling bij ziekte terecht

Inleiding:   Consultant Piet meldde zich op 4 juni 2009 ziek. Op 13 juni 2009 bevestigt de arbo-arts dat werknemer arbeidsongeschikt was door  een verlaagde mentale emotionele draagkracht.

De arbo-arts adviseert om middels gesprekken tot een oplossing voor de arbeidsgerelateerde problematiek te komen. Werkgever nodigt Piet uit voor een gesprek op 14 juni 2009.  Piet meldt per e-mail dat hij zich niet in staat voelt om zonder voorbereiding en zonder mediator of raadsman een gesprek te voeren.

Op 24 juni 2009 herhaalt de bedrijfsarts zijn advies om middels gesprekken tot een oplossing te komen. Werkgever heeft Piet vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op 8 juli 2009. Dat gesprek heeft wel plaats gevonden. Op 13 juli 2009 heeft de bedrijfsarts weer geadviseerd om in gesprek te blijven. Op 22 juli 2009 vraagt de advocaat van Piet om communicatie met Piet achterwege te laten.  

Op 14 augustus 2009 heeft de bedrijfsarts een probleemanalyse en advies opgesteld. Hij adviseert partijen om middels gesprekken met een mediator tot een oplossing te komen. De arbo-arts vindt het noodzakelijk deze gesprekken binnen vier weken af te ronden en vindt dat de beperkingen van Piet niet aan deelname aan gesprekken in de weg staan.

Op 24 augustus 2009 spreken Piet en werkgever met de mediator en wordt een vervolggesprek gepland op 27 augustus 2009. Op 26 augustus 2009 neemt de gemachtigde van Piet contact op met werkgever en  bespreekt dat het wellicht beter zou zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Piet zal op 27 of 28 augustus 2009 een voorstel voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst doen en de mediation wordt geannuleerd. 

Dit voorstel  komt echter niet waardoor werkgever de loondoorbetaling staakt wegens het niet meewerken aan reïntegratie.

Vordering:    Piet vordert - in kort geding - de veroordeling van werkgever tot betaling van het zolang als de arbeidsovereenkomst tussen partijen voortduurt.

De beoordeling:  De rechter overweegt het volgende: Piet heeft op 14 juni 2009 medegedeeld niet in staat te zijn om zonder voorbereiding en raadsman/mediator een gesprek met gedaagde voeren.

De arboarts meent dat hij wel tot een gesprek in staat zou zijn. Werknemer heeft geen gegevens van behandelende artsen en ook geen deskundigen - bericht overgelegd waaruit anders zou blijken. Verder heeft Piet medegedeeld geen rechtstreeks contact met werkgever te willen hebben.

Dit staat haaks op het advies van de bedrijfsarts om juist met elkaar gesprekken te voeren. Niet alleen werkgever, maar ook werknemer, dient die aanwijzingen van de arboarts op te volgen. Vervolgens heeft werknemer op het allerlaatste moment het gesprek met werkgever en de mediator afgeblazen teneinde een voorstel te doen omtrent beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat voorstel niet op het afgesproken moment aan werkgever doen toekomen.

Gelet op die omstandigheden tekent het zich af dat werknemer niet heeft voldaan aan zijn reïntegratie-verplichtingen, zodat werkgever de loondoorbetaling mocht staken, en dat een mogelijke vordering in een bodemprocedure zal worden afgewezen. Gelet op al het voorgaande wordt de vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

bron: LJN: BK1320 sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch 

auteur: Ad van Lieshout L&M sociale zekerheid     

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap