Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Duur vangnetperiode voor arbeidsgehandicapte werknemer
Duur vangnetperiode voor arbeidsgehandicapte werknemer

Vraag

Een van onze werknemers is vier en half jaar geleden als arbeidsgehandicapte in dienst gekomen. Hij valt regelmatig uit door ziekte en het UWV betaalt dan ziekengeld.Wie is verantwoordelijk voor de loondoorbetalingsverplichting wanneer de vangnetperiode van 5 jaar is verlopen en de werknemer opnieuw uitvalt? Worden werkgevers over het aflopen van de termijn geïnformeerd?  

Antwoord

De duur van de vangnetperiode is bij wet geregeld en geldt gedurende de eerste vijf jaren van het dienstverband c.q. na toekenning WIA. In die periode kan een beroep worden gedaan op de no riskpolis. De aard van de ziekte is niet van belang voor het recht op ziekengeld. Zodra er geen ziektewetuitkering meer kan worden verstrekt omdat de vijf jaar voorbij zijn, wordt de werkgever bij een ziekmelding daarover middels een afwijzende beslissing geïnformeerd. Hij krijgt dan geen ziekengeld meer. 

Van actieve informatieverstrekking door het UWV over het bereiken van het einde van de periode van vijf jaar periode is geen sprake. U zult deze zaken zelf moeten registreren om teleurstellingen te voorkomen. U kunt de termijn van vijf jaar mogelijk wel verlengen. Dan moet er een ‘aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten binnen vijf jaren’ aan de orde zijn. 

Verlenging vindt alleen plaats indien wordt vastgesteld dat de werknemer reeds bij de aanvang van het dienstverband aan een ziekte leed waarvan naar algemeen medisch inzicht wordt aangenomen dat deze met een grote mate van waarschijnlijkheid binnen enkele jaren sterk invaliderende gevolgen zal hebben.

Verlenging zal moeten worden aangevraagd binnen de eerste termijn van vijf jaar. Registreren en bewaken dus.

bron:L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap