Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Compensatieregeling 55+ in werking
Compensatieregeling 55+ in werking

Als werkgever betaalt u voor uw zieke werknemer het loon door in de eerste 2 jaar van zijn ziekte. Voor voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder, die uw organisatie in dienst heeft genomen,  betaalt UWV in sommige gevallen een ziektewetuitkering. Deze uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling heet de Compensatieregeling 55+ en geldt voor ziekmeldingen in de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. 

UWV betaalt maximaal 2 jaar de ziektewetuitkering als uw werknemer ziek wordt. De uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 13 weken zijn voor rekening voor u als werkgever. De uitkering ligt in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon en is in het tweede jaar 70% van het dagloon.

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen een ziektewetuitkering krijgen indien zij:

  •          geboren zijn vóór 8 juli 1954;
  •          arbeidsongeschikt raakten na 8 juli 2009;
  •          bij u in dienst kwamen na 8 juli 2009;
  •          in de 52 weken voor  indiensttreding onafgebroken een WW-uitkering  hadden;
  •          langer dan 13 weken arbeidsongeschikt zijn;
  •          niet langer dan 5 jaar bij u in dienst zijn. 

Ziekmelden

Heeft u een werknemer in dienst die aan deze voorwaarden voldoet en wordt hij ziek? Dan kunt u een ziektewetuitkering aanvragen met het formulier Ziekteaangifte in verband met de Compensatieregeling 55+  Met dit formulier meldt u de werknemer ook ziek bij UWV, uiterlijk 13 weken na de eerste ziektedag.
Overigens blijft u als werkgever verplicht om samen met uw werknemer voor terugkeer naar werk te zorgen. Schakel hierbij dus uw bedrijfsarts in.
 

Betaling ziektewetuitkering

U kunt ervoor kiezen de ziektewetuitkering te laten uitbetalen aan u als werkgever of rechtstreeks aan de werknemer. Kiest u ervoor de ziektewetuitkering aan u te laten uitbetalen? Dan betaalt u deze door aan de werknemer, want uw plicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen blijft.  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap