Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Werkgever betaalt via truc minder loon tijdens ziekte
Werkgever betaalt via truc minder loon tijdens ziekte

Tijdens onze trainingen wordt regelmatig de vraag gestel , hoe ga je om met een herstelmelding van een medewerker die meent weer volledig hersteld te zijn terwijl de werkgever het gevoel heeft dat dit nog (veel) te vroeg is. De achterliggende en ook wel begrijpelijke gedachte is dat als de werknemer weer opnieuw uitvalt de termijn voor loondoorbetaling van twee jaar weer opnieuw gaat lopen. 

Voor sommige werkgevers is het antwoord niet zo moeilijk gezien de reactie ‘wij houden de medewerker nog 1% of 5% ziek’. Kan dit en is dat dan ook zonder risico’s?  Recent kwam een dergelijke zaak aan de orde tijdens een kort geding bij de rechtbank in Leeuwarden.

Een medewerkster van de facilitaire dienst van een ziekenhuis meldde zich ziek per 6 juni 2006 met een hartinfarct. De re-integratie -na het infarct - verliep voorspoedig. Bedrijfsarts adviseert op 11 oktober 2007 opbouw naar volledige werktijd (24 uur pwk) in zes weken.  

Op 17 december 2007 is de periode van zes weken succesvol geëindigd. Werkgever beschouwt de medewerk-ster op dat moment desondanks voor slechts 95% hersteld. De werkneemster maakt bezwaar doch leidinggevende volhardt en stelt dat een proefperiode van zes maanden om de duurzaamheid van het herstel te testen gebruikelijk is.

Na afloop van de periode van zes maanden wordt werkneemster - als alles dan weer goed verlopen is - volledig hersteld gemeld. Vanwege het deels (5%) ziek houden wordt bij het UWV gevraagd om de loondoorbetalingsplicht van het ziekenhuis te verlengen. Op 29 mei 2008 wordt uiteindelijk bepaald dat het traject van re-integratie succesvol is verlopen en werkneemster wordt per 1 juni 2008 weer volledig hersteld gemeld.

Vervolgens valt werkneemster op 27 juni 2008, binnen vier weken na eerder herstel  opnieuw uit, maar nu wegens een andere oorzaak een infectie aan de luchtwegen.Werkgever is van mening dat maximale loondoorbetalingtermijn is verstreken doordat de ziekteperiode van 6 juni 2006 tot 1 juni 2008 en die vanaf 27 juni 2008 samengeteld moeten worden en staakt om deze reden de loondoorbetaling.  

Werknemer is het hier niet mee eens een claimt  - in kort geding -  loondoorbetaling van werkgever vanaf 27 juni 2008 en nadien omdat werkgever ten onrechte uit is gegaan van 5% ziekte over de periode 17 december 2007 tot 1 juni 2008.  

Oordeel van de kantonrechter

Op advies van de bedrijfsarts is met ingang van 1 november 2007 gestart met de re-integratie van werkneemster in haar eigen werk met als doel binnen zes weken te komen tot volledige werkhervatting voor 24 uren per week.

In afwijking van het plan van aanpak WIA en zonder naar de bedrijfsarts terug te koppelen, heeft werkgever de werkzaamheden van gedurende zes weken echter niet opgebouwd naar 24 uren per week, maar naar 22 uren.

Op grond van een gespreksverslag neemt de kantonrechter als vaststaand aan dat aan het einde van de periode van zes weken gebleken is dat werkneemster haar eigen werk voor tenminste 22 uren per week kan uitvoeren. Er zijn geen aanwijzingen dat daarmee de grenzen van wat werkneemster aankon, waren bereikt.

Werkgever heeft ook niet gesteld dat aan de beperking van de opbouw van de werkzaamheden tot 22 uren per week een medisch objectieve reden ten grondslag heeft gelegen.Veeleer kan uit het besprekingsverslag worden afgeleid dat het de keuze van werkgever is geweest om medewerkster voor niet meer dan 5,5 uren per dag in te roosteren.

Onder de gegeven omstandigheden acht de kantonrechter het dan ook aannemelijk dat werkneemster per 17 december 2007 in staat zou zijn geweest om haar eigen werk als facilitair medewerkster voor 24 uren per week uit te oefenen.

De kantonrechter - in kort geding - volgt hiermee de visie van werkneemster en veroordeelt werkgever tot loondoorbetaling. 

Kantonrechter Leeuwarden kort geding 16 oktober 2009  LJN BK1711
Auteur: Ad van Lieshout L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap