Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Ziek uit dienst en de risico's
Ziek uit dienst en de risico's

Vraag:   Wat zijn de risico’s en verplichtingen van werkgever als een medewerker met een tijdelijk contract ziek wordt  en ook ziek uit dienst gaat op het moment dat zijn contract van rechtswege afloopt.

Antwoord:    Allereerst is werkgever verplicht om het loon door te betalen tot de datum waarop werknemer uit dienst gaat. Daarnaast moet werkgever samen met de werknemer werken aan re-integratie, als de ziekte re-integratie mogelijk maakt.Als de werknemer een re-integratietraject nodig heeft dat langer gaat duren dan de datum van het einde van het dienstverband, dan kan werkgever UWV vragen om te participeren in (de kosten van) het traject van re-integratie. 

Voor meer info zie www.uwv.nl. onder verzoek participatie in re-integratie.  De werkgever meldt de werknemer ziek bij het UWV op de laatste dag van het dienstverband. UWV neemt normaal gesproken de loondoorbetalingsverplichting over als de werknemer nog steeds ziek is.

In de praktijk is het handig om de ziekmelding wat eerder te sturen zodat de kans dat uw (ex) werknemer tijdig ziekengeld krijgt groter wordt. Als werkgever, naar mening van UWV,  te weinig heeft gedaan aan re-integratie waardoor er een achterstand is ontstaan in de re-integratie dan zal UWV deze schade verhalen op de werkgever. UWV keert dan wel uit maar presenteert de rekening bij de tekortschietende werkgever. 

Het is bij een aflopend contract dus voor uw (ex) werknemer maar ook voor werkgever zelf van groot belang om zo spoedig mogelijk te starten met re-integratie. Ook bij de ziekmelding zal het UWV willen weten wat bijv. de inhoud is van het plan van aanpak ed. Stuur relevante documentatie mee met de ziekmelding.

Werkgever loopt geen financieel risico als een voormalig werknemer via het vangnet ziektewet uiteindelijk na twee jaar toch in de WGA belandt. In dat geval wordt de WGA schade niet in rekening gebracht bij de oude werkgever maar komt deze schade ten laste van het UWV.

Grof gezegd loopt een werkgever geen financieel risico op WGA schade als het UWV voor de 1e WGA dag een ziektewet uitkering heeft betaald aan een (ex) werknemer. Over dit laatste item bestaan vele misverstanden die je ook terug kun vinden op internetfora.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap