Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow Problemen bij verhalen WGA-uitkering bij eigenrisicodragers WGA
Problemen bij verhalen WGA-uitkering bij eigenrisicodragers WGA

Als een werkgever ervoor kiest eigenrisicodrager (ERD) te worden meldt hij dat bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt de aanvraag  en bij een positieve beslissing wordt UWV geïnformeerd.  

Daarna bekijkt UWV of deze werkgever het risico draagt voor lopende WGA-uitkeringen (het inlooprisico).  Ook stelt UWV van nieuwe WGA-uitkeringen vast of deze onder het risico van de ERD-werkgever valt (het instroomrisico). Zowel bij het verwerken van het inloop- als het instroomrisico zijn bij UWV achterstanden ontstaan. 

De UWV-systemen zijn zo ingericht dat betalingen in principe aan verzekerden worden gedaan.  Alle verzekerden die recht op WGA hadden hebben dan ook een uitkering ontvangen. De achterstand is niet ontstaan bij de betalingen aan verzekerden, maar in de verwerking van wie het risico voor de uitkering draagt.  

Concreet betekent dit dat de betaalde uitkeringen niet in alle gevallen zijn verhaald op de werkgever, of dat de betaling aan de verzekerde niet is stopgezet en overgenomen door de ERD. UWV heeft vastgesteld dat er nog 2.425 WGA uitkeringen verhaald moeten worden op ERD werkgevers. Het gaat hierbij om 1.107 werkgevers en om €41 miljoen aan te verhalen uitkeringen. Deze werkgevers krijgen dus binnenkort alsnog de rekening gepresenteerd.

Deze cijfers zullen mogelijk naar aanleiding van aanvullend dossieronderzoek nog enigszins oplopen.  Inmiddels werd het alsnog verhalen van de uitkeringen in gang gezet. De werkgevers worden zorgvuldig geïnformeerd. UWV verwacht deze herstelslag begin 2010 af te ronden.

 

bron: achtmaandsnota 2009 UWV 
 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap