Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow Controle premienota WGA 2013
Controle premienota WGA 2013

Werkgevers die nog bij UWV verzekerd zijn voor de WGA hebben van de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde WGA-premie 2013 ontvangen. Onze praktijk laat helaas zien dat hier regelmatig fouten in zitten.  

Wij signaleren fouten in de sectorindeling, verkeerde berekeningen van de premielonen over terug liggende jaren. Maar vaker krijgen werkgevers WGA uitkeringen ten onrechte toegerekend hetgeen, niet opgemerkt, kan leiden tot grote financiële gevolgen.

Om te controleren of de toerekening correct heeft plaatsgevonden kunt u de Belastingdienst om een specificatie van de aan uw bedrijf toegerekende uitkeringen over 2011 vragen. U kunt dan zelf controleren of er uitkeringen aan(ex-)werknemers ten onrechte werden meegenomen bij de premievaststelling.  

Maak wel tijdig bezwaar  tegen de inhoud van de premiebeschikking 2013 als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens. Dat moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking.

Heeft u ondersteuning nodig?  Neem dan contact met ons op 023-5474457

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap