Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Werknemer mag van baas niet aan het werk
Werknemer mag van baas niet aan het werk
Wat doet de rechter als een werknemer na arbeidsongeschiktheid wil gaan werken maar dat van zijn baas niet mag, omdat de werknemer tegen zichzelf beschermd moet worden?

De zaak

Een servicemonteur was sinds 1978 in dienst bij een bedrijf. In 2007 raakte de man arbeidsongeschikt wegens problemen met zijn knie. In 2007 werd de man aan zijn knie geopereerd. Daarna is een proces begonnen van revalideren, bezoeken aan arboarts, besprekingen over reintegratieprocedure en tijdelijke tewerkstelling in een lichtere functie bij het bedrijf. Volgens het UWV had de werkgever te weinig gedaan om de werknemer via reintegratie weer aan het werk te krijgen, kreeg het bedrijf de verplichting opgelegd om de loonkosten van de werknemer tot augustus 2010 door te betalen.

Meningsverschil
Het kwam in deze zaak neer op de vraag of de werknemer in staat was om zijn gewone werkzaamheden als servicemonteur te hervatten zonder weer last te krijgen van zijn knie. De werknemer vond van wel en de werkgever vond van niet. De werkgever wilde de werknemer ook tegen zichzelf beschermen door hem te weigeren weer aan het werk te gaan. De werknemer verwees naar het deskundigenoordeel van het UWV en de werkgever beriep zich op de van het standpunt van het UWV afwijkende bevindingen van de bedrijfsarts. De werknemer stapte uiteindelijk naar de rechter om zijn gelijk te krijgen.

De rechter
Het oordeel van het UWV was weliswaar niet bindend, maar wel belangrijk. Het is een second opinion ten aanzien van het oordeel van de bedrijfsarts omtrent blijvende ongeschiktheid voor het oude werk. De verzekeringsarts zag bij onderzoek nauwelijks afwijkingen in het functioneren. Zij stelde dat de werknemer in beweging moest blijven, maar niet moet overbelasten. Zolang het niet om bovennormale inspanningen op het terrein van knielen, hurken en tillen gaat, achtte de arbeidsdeskundige het mogelijk dat de werknemer bij wege van proef zijn oude werkzaamheden kon gaan hervatten.

Belangenafweging
De rechter maakte uiteindelijk een belangenafweging. Voor de werknemer stond er nogal wat op het spel. Hij was beperkt opgeleid en met zijn leeftijd zou het in dit economisch tijdgewricht niet zo makkelijk zijn een baan te vinden waarin hij een salaris ongeveer gelijk aan het huidige zal kunnen genereren. Zijn belang bij het krijgen van een kans om toch nog het oude werk te behouden, was evident. Daartegenover stond het belang van de werkgever om te voorkomen dat de man het slechts heel kort, in elk geval niet blijvend vol zal kunnen houden en dan weer uit gaat vallen. Bij afweging van de belangen van de zwakste partij (de werknemer) tegen die van de sterkste partij (de werkgever) behoorde volgens de rechter het belang van de werknemer het zwaarst te wegen.

Rechtbank Almelo, sector kanton, 2 november 2009, LJN BK2774
 
 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap