Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Naheffing over te hoge vrijwilligersvergoeding ongedaan gemaakt
Naheffing over te hoge vrijwilligersvergoeding ongedaan gemaakt

Beloningen  voor vrijwilligerswerk worden als loon beschouwd als de verstrekte vergoeding niet te hoog zijn. Zijn de vergoedingen te hoog dan kan dit tot vervelende navorderingen leiden.

Stichting in overtreding
Een stichting maakt gebruik van  een flink aantal vrijwilligers voor kantinewerkzaamheden werkzaam.  Een aantal van hen, met  beheerstaken ontvangt een vergoeding van € 5.00 per uur.
Zij krijgen op jaarbasis gezien vergoedingen  die flink hoger zijn  dan de toegestane bedragen conform de vrijwilligersregeling.  

De maximale  vergoeding over de jaren 2004 en 2005 was € 735,-. De belastingdienst legt een naheffing op en de stichting gaat hier tegen in beroep. Opmerkelijk in dit geval is dat de stichting de uitbetaalde vergoedingen niet heeft gemeld aan de belastingdienst.  

Loondienst of toch niet
Bij de rechtbank is de vraag aan de orde of de beheerders in loondienst zijn bij de stichting of dat zij als vrijwilligers aangemerkt moeten worden.
 Van belang hierbij is de vraag of de verstrekte vergoedingen onder de vrijgestelde  vergoedingen vallen of niet. Omdat de vergoedingen hoger zijn dan de bedragen in de vrijwilligersregeling is de rechtbank van mening dat dit niet het geval is. 

Gezagsverhouding
Volgens de rechtbank zijn drie elementen van belang voor het bestaan van een dienstbetrekking:
 

  • het persoonlijk verrichten van arbeid;
  • het bestaan van een gezagsverhouding;
  • de loonbetalingsverplichting van de werkgever;  

Er moet kortweg sprake zijn van loon, arbeid en gezag. 

Geen dienstbetrekking
In deze situatie is er volgens de rechtbank er geen sprake van een dienstbetrekking tussen de stichting en de beheerders omdat een gezagsverhouding ontbreekt. Op de momenten
dat de beheerders actief zijn is er geen toezicht op hun functioneren of sprake van het geven van aanwijzingen. De rechter neemt dus voor vaststaand aan dat de beheerders volledig zelfstandig en naar eigen inzicht kunnen functioneren. Ook speelt een rol dat de beheerders niet verplicht zijn om het werk persoonlijk te verrichten maar zij zich vrijelijk kunnen laten vervangen door familie of dergelijke.    

Goed weggekomen

Doordat er geen gezagsverhouding is en ook niet de verplichting bestaat om het werk persoonlijk te verrichten is er geen dienstbetrekking en kan de naheffing niet in stand blijven.  

Ook kan de inspecteur niet hard maken dat er sprake zou zijn van een fictieve dienstbetrekking.  Bij een fictieve dienstbetrekking moet er in ieder geval persoonlijk arbeid worden verricht op doorgaans ten minste 2 dagen per week. Ook dit kan de belastingdienst niet aan tonen   

De rechtbank beslist daarom dat de betaalde vergoedingen niet onder de loonbelasting vallen en vernietigt de naheffingsaanslag loonheffing inclusief de boete.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap