Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow UWV belt! loonsanctie komt dichtbij
UWV belt! loonsanctie komt dichtbij

Om meerdere redenen kunnen werkgevers een loonsanctie opgelegd krijgen door UWV. Bijna altijd heeft dit te maken met het feit dat er soms niets, soms te weinig soms ook te laat of het verkeerde aan re-integratie is gedaan. Werkgevers moeten volgens de UWV instructies altijd de kans krijgen om te reageren op de oplegging van de loonsanctie.

Daarom kan een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting nooit worden opgelegd zonder dat de UWV-arbeidsdeskundige, de tekortkomingen met werkgever doorneemt voordat de sanctie wordt opgelegd. Dit moet altijd gebeuren ook al is de tekortkoming overduidelijk of is het niet de schuld van de werkgever maar bijvoorbeeld van de bedrijfsarts, de casemanager of dergelijke.Is de tekortkoming het gevolg van handelen van de bedrijfsarts dan is er zowel contact met werkgever en met de bedrijfsarts. Deze moeten de kans krijgen om inhoudelijk te reageren op hetgeen hen verweten wordt. 

Het contact tussen UWV, werkgever en eventueel de bedrijfsarts heeft tot doel om:

  • aan te geven dat er - naar mening van UWV - op basis van de beschikbare  informatie mogelijk te weinig aan re-integratie werd gedaan;
  • na te gaan of werkgever hiervoor mogelijk een acceptabel excuus heeft;
  • werkgever de kans te geven om zijn verhaal toe te lichten;

Feitelijk gaat de arbeidsdeskundige in dit veelal telefonische contact op zoek naar de vraag of er mogelijk een deugdelijke grond aanwezig is. Is dat het geval dan wordt er geen sanctie opgelegd.

De inhoud van de reactie van werkgever is hier dus van groot belang voor de vraag of er een derde jaar loondoorbetaling komt. Daarom is het dus relevant om even de kans te krijgen het dossier weer tot je te nemen en niet ad hoc een aantal vragen te beantwoorden die uiteindelijk mede bepalend zijn voor een fikse bedrijfsschade.

Krijg je die kans wel als dergelijke vragen telefonisch worden gesteld?  Of past hier een afspraak op locatie die goed is voorbereid is en het dossier op tafel ligt.  Zo zorgvuldig zou het naar onze mening moeten zijn maar zo werkt het helaas niet.

Dat werkgevers soms overvallen worden bij een contact met UWV over dit onderwerp blijkt uit de rapportages van de arbeidsdeskundigen. Deze geven helder weer wat de primaire reactie is van de telefonisch gehoorde partij.  Vermeldingen als ‘een loonsanctie hadden we al verwacht’ of  ‘de leidinggevende heeft het erbij laten zitten’ komen regelmatig terug in arbeidsdeskundige rapportages naar aanleiding van de beoordeling van het re-integratieverslag.

Zulke reacties zijn bijzonder nadelig voor de werkgever. Zeker als je later tot de conclusie komt dat er wel degelijk het een en ander is gedaan en alsnog bezwaar wil maken tegen een opgelegde loonsanctie.

Even snel onverwacht telefonisch contact over dit onderwerp is niet zonder gevaar en daarom niet aan te raden.  Het is verstandig om het dossier eerst weer in je op te nemen om vervolgens, op een later moment, de vragen naar beste weten te beantwoorden wetend dat je op dat moment al in de gevarenzone verkeert.

© L&M sociale zekerheid

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap