Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Re-integratie tweede spoor een kans?
Re-integratie tweede spoor een kans?

Casus   

Bij ons bedrijf hebben we te maken met een medewerker die in zijn tweede ziektejaar zit en daar slechts beperkt inzetbaar is in aangepast werk. Werkgever wil het tweede spoor inzetten, omdat ingeschat wordt dat werknemer bij einde van de periode van loondoorbetaling tijdens ziekte niet volledig aan het werk zal zijn. Werknemer is zeer gemotiveerd voor opbouw uren huidige werk en staat niet open voor externe re-integratie.  

Vragen 

  1. Is het mogelijk een tweede spoor traject in te zetten voor die uren die niet benut worden.
  2. Is dit vrijblijvend of zelfs verplicht?
  3. Kan de werknemer gedwongen worden om hieraan mee te doen? 

 Antwoord

Een werkgever die interne re-integratie al toepast maar met reden twijfelt over de vraag of dit uiteindelijk na twee jaar voldoende resultaat zal opleveren is verantwoord bezig. Werkgevers moeten altijd oog blijven houden op het te verwachten (eind)resultaat van de re-integratie-inspanningen van hun werknemers.  

Voldoende (passende) werkuren en inkomen dat is het belang van de werknemer. Maar ook voldoende in de ogen van UWV dat uiteindelijk de re-integratie-inspanningen van werkgever zal moeten beoordelen. Is betrokkene niet voor 65% van zijn loonwaarde aan de slag in aangepast werk dan is de kans op een loonsanctie heel groot omdat werkgever het tweede spoor niet heeft ingezet.

Optimale re-integratie in- of extern is de echte oplossing voor werknemers doch deze lijkt dat niet in te zien en zet volledig in op het eerste spoor. Niet open staan voor tweede spoor re-integratie zoals hier kan betekenen  dat de werknemer zich zelf in de problemen zal kunnen brengen omdat: 

  • de werkgever eigenlijk verplicht zal zijn om werknemer te sanctioneren omdat deze onvoldoende meewerkt aan zijn (optimale) re-integratie;
  • het inkomen van werknemer na twee jaar ziekte bij beperkte interne re-integratie waarschijnlijk lager is dan bij succesvolle re-integratie in het tweede spoor;
  • bij een behoorlijke restverdiencapaciteit van de werknemer na twee jaar de kans op een 35 min WIA situatie groot is en dus een WIA uitkering niet aan de orde zal zijn; 

In de geschetste situatie is de tweede spoor optie een extra kans voor de werknemer. De werkgever die dat niet aanbiedt krijgt een loonsanctie aan zijn broek. Jammer genoeg is dat bij deze werknemer en bij vele anderen nog onvoldoende doorgedrongen.

Men ziet het tweede spoor eerder als een bedreiging dan een kans. De gevolgen van zo’n houding laten zich raden. Bij twijfel over voldoende intern re-integratieresultaat benut dan tevens het tweede spoor. Samenloop van het eerste en tweede spoor komt geregeld voor.

Een goede en reële voorlichting aan werknemers over hun mogelijke WIA scenario kan hen helpen bij het maken van de juiste keuzes. Vraag zonodig een deskundigen oordeel bij UWV. Maar  weet dat in de systematiek van de WIA het niet meer gaat om een uitkering maar om werken naar vermogen. 

© L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap