Home arrow Wet en regelgeving arrow Overige arrow Cijfers arrow Instroom in WIA stijgt harder dan verwacht
Instroom in WIA stijgt harder dan verwacht

Uit de kwartaalverkenning van UWV blijkt dat de instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in 2009 hoger is uitgekomen dan eerder is berekend. Deze toename is maar voor een klein deel (20%) te verklaren uit de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking (zoals de vergrijzing). Vooral de instroomrisico’s in de gezondheidszorg, de transportsector en het onderwijs stijgen.  

Het instroomrisico is het aantal WIA instromers per 1000 werknemers

 Sector     2006        2007      2008        % 
 Gezondheid

2,0 

2,3 

2,7 

+ 32% 

 Onderwijs

1,8 

2,1 

2,3 

+ 26% 

 Overheid (overig)

1,6

1,7 

1,9 

+ 18% 

 Totaal (alle bedrijfstakken)

2,2 

2,5 

2,7 

+ 23% 

De instroom in de WIA neemt toe omdat meer mensen een WIA-aanvraag indienen en meer aanvragen worden toegekend. Een kortere uitkeringsduur van de werkloosheidsuitkering (van 5 jaar naar 38 maanden), ingevoerd in het najaar van 2006, is mogelijk van invloed op de toename van WIA-aanvragen. De werkloosheidsuitkering is bovendien nog sterker afhankelijk gemaakt van het arbeidsverleden. Nadere bestudering van de WIA-aanvragen is nodig om te kunnen concluderen of verborgen werkloosheid een rol speelt bij de toename in het aantal aanvragen. Ruim eenderde van de WIA-instroom betreft vangnetters. Dit zijn mensen die voorafgaand aan de WIA-intrede onder de ziektewet vielen zoals uitzendkrachten, zieke werklozen, arbeidsgehandicapten en werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Instroomcijfers per werkgever

Vanaf 2008 publiceert UWV per werkgever het percentage werknemers dat arbeidsongeschikt is geworden. Het gaat hierbij om de zogeheten WGA-instroomcijfers. WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is onderdeel van de WIA. Alleen de cijfers van werkgevers met meer dan 250 werknemers worden gepubliceerd. 

Zie http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-publicaties/WGA-WAO-instroomcijfers/index.aspx

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap